Site navigation

Statistics: Laguna Sofia 0 route in crag

Laguna Sofia Statistics

General area statistics
Laguna Sofia
1
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Laguna Sofia