Que de dalles Statistics

General climb statistics
Que de dalles
1
1
1
1
1
1
1
50.2
0
0.036231884057971
Tick Type Profile
Climb Quality
Relative Difficulty
Ascent Seasonality