Que de dalles Statistics

General climb statistics
Que de dalles
1
1
1
1
1
1
1
1
50.2
0
0.0255102040816327
Tick Type Profile
Climb Quality
Relative Difficulty
Ascent Seasonality