Site navigation

Statistics: Allgäu 378 routes in region

Allgäu Statistics

General area statistics
Allgäu
378
81
989
78
28
52
61
264
49
44
70
13
374
10
56
5
75
50
9
15
10
74
36
3
3
47
10
20
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Kraftakt {10+}
Kraftakt {10+}
Kraftakt {10+}
Berlin Wall {7a+}
Casanovas Bekehrung {8-}
Kraftakt {10+}
Pecht Gehabt {7+}
Düsseldorfer Küsschen {3}
Halbrechte Platte {5}
Stau im Rücken {9-}
Linke Platte {6}
49
45
2
Andiamo {8c+}
Chri Su {8c}
Basika {8c}
King of the Bongo Verlängerung {8c}
Basic Bongo {8b+}
Das Ei Direkt {8b+}
Kraftakt {10+}
Tanz der Geister {8b}
Tyrannus Ex {8b}
White Wolf {8b}
Kinder 3 {2-}
Kinder 4 {2}
Normalweg {2}
Kinder 2 {2}
Grün 33 {2}
Grün 26 {2}
Grün 43 {2}
Grün 1 {2}
Kinder 1 {2+}
Linke Kante {3-}
Casanovas Bekehrung {8-}
Grün 4 {3B}
Grün 1 {2}
Carpe Diem {8}
Des Pudels Kern {7}
Linke Platte {6}
Spucke im Lech {8+}
Grün 3 {4B}
Wiederholungsaufgabe {6-}
Baderführe {5+}
Grün 4 {3B}
Grün 1 {2}
Grün 3 {4B}
Linke Platte {6}
Wiederholungsaufgabe {6-}
Baderführe {5+}
Schatzkiste {6a}
Casanovas Bekehrung {8-}
Carpe Diem {8}
Des Pudels Kern {7}
Spucke im Lech {8+}
Berlin Wall {7a+}
Casanovas Bekehrung {8-}
Carpe Diem {8}
Des Pudels Kern {7}
Spucke im Lech {8+}
Linke Platte {6}
Berlin Wall {7a+}
Schatzkiste {6a}
Grün 4 {3B}
Grün 1 {2}
Grün 3 {4B}
Wiederholungsaufgabe {6-}
Baderführe {5+}
Casanovas Bekehrung {8-}
Spucke im Lech {8+}
Wiederholungsaufgabe {6-}
Stonehopper {9}
Mina {3+}
Direkte Gelbe Wand {6}
Carpe Diem {8}
Grün 9 {6A}
Helle Schicht {5}
Baderführe {5+}
Baderführe {5+}
Helle Schicht {5}
Eisdiele {6b+}
Krümelmonster {7a}
Flaschenzug {6c}
Kangtega {9-}
Top Modell {7-}
Pecht Gehabt {7+}
Schatzkiste {6a}
Grün 6 {3C}
Grün 6 {3C}
Linke Kante {3-}
Grün 1 {2}
Mina {3+}
Kinder 4 {2}
Riß {3}
Grün 4 {3B}
Düsseldorfer Küsschen {3}
Baderführe {5+}
Helle Schicht {5}
Schatzkiste {6a}
Tante Anna {6+}
Schleicher {6}
Linke Platte {6}
Rechte direkt {4+}
Grün 3 {4B}
Wiederholungsaufgabe {6-}
Stachliger Pfad {6}
Eisdiele {6b+}
Krümelmonster {7a}
Flaschenzug {6c}
Top Modell {7-}
King of the Bongo {6b}
Pecht Gehabt {7+}
Casanovas Bekehrung {8-}
Carpe Diem {8}
Direkte Westwand {7-}
Grün 9 {6A}
Kangtega {9-}
Stonehopper {9}
Stau im Rücken {9-}
Eisdiele {6b+}
Krümelmonster {7a}
Flaschenzug {6c}
Kangtega {9-}
Top Modell {7-}
King of the Bongo {6b}
Pecht Gehabt {7+}
Schatzkiste {6a}
Casanovas Bekehrung {8-}
Riß {3}
Grün 6 {3C}
Grün 1 {2}
Grün 3 {4B}
Grün 9 {6A}
Grün 4 {3B}
Grün 2 {4C}
Grün 7 {6A}
Grün 5 {6A}
Baderführe {5+}
Helle Schicht {5}
Direkte Westwand {7-}
Wiederholungsaufgabe {6-}
Mina {3+}
Düsseldorfer Küsschen {3}
Direkte Gelbe Wand {6}
Euphorie
Klettergarten Seltmans
Rottachberg
Kangtega
Kraftwerk Wand
Wo alles begann
Mindelheimer Wand
Carpe Diem
Kraftwand
Allgäu
Rottachberg
Kraftwerk Wand
Allgäu
Bad Hindelang
Ostwand
Valugablick
Stadeleck
Platte
Ziegelwiese
Parseierblick
Wolfebnerspitzen
Fuchskarspitze
Prinz Luipold Hütte
Nordwestgipfel - Westwand
Bad Hindelang
Allgäu
Kraftwerk Wand
Rottachberg
Carpe Diem
Kraftwerk Wand
Kraftblöcke
Bad Hindelang
Allgäu
Platte
Ziegelwiese
Wolfebnerspitzen
Kraftwerk Wand