Site navigation

Kanstein Statistics

General area statistics
Kanstein
381
47
931
129
1
19
71
98
280
16
384
20
38
1
124
20
103
113
1
1
34
4
4
30
4
7
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Ziegenbock {8}
Direkte Nordwand {7}
Direkte Nordwand {7}
Direkte Nordwand {7}
Lüttje Lage {7}
Sachsenweg, direkter Einstieg {7}
Ziegenbock {8}
Tischlein Deck Dich {6}
69
33
8
Pfingstweg {9}
Dildologie {9-}
Erthrophobie {9-}
E.S.E.L. {9-}
Fräse {9-}
Inkonsequenz {8+}
Usains Bolt {8+}
Salto Mortale {8+}
Kapla {8+}
Eiswürfel {8+}
Bergseite {1}
Sockelkamin {1}
Bergseite {1}
Normalweg {2-}
Kaminchen {2}
Kaminrinne {2}
Ostkamin {2}
Kaminweg {2}
Alter Weg {2}
Gipfelkopf-Ostkante {2}
Alpinschule {4-}
Schnapskante direkter Ausstieg {6}
Grüner Riß {5}
Sprössling {5+}
Doktorriß {4-}
Direkte Nordwand {7}
Westkante {4}
Maikundgebung {5+}
Tischlein Deck Dich {6}
In-Stent-Thrombose {6-}
Alpinschule {4-}
Doktorriß {4-}
Westkante {4}
Wandl {4}
Vogelbeerkante {3+}
Verschneidung {3+}
Schnapskante direkter Ausstieg {6}
Grüner Riß {5}
Sprössling {5+}
Maikundgebung {5+}
Dachweg {4+}
Famulus {5+}
Nordostkante {5+}
Krabat {6-}
Tischlein Deck Dich {6}
In-Stent-Thrombose {6-}
Direkte Nordwand {7}
Dr. Tüftel {7}
Schmalhans {7-}
Ziegenbock {8}
Anonyme Alkoholiker {7-}
Kantentanz {7-}
Alpinschule {4-}
Schnapskante direkter Ausstieg {6}
Grüner Riß {5}
Sprössling {5+}
Direkte Nordwand {7}
Maikundgebung {5+}
Nordostkante {5+}
Krabat {6-}
Tischlein Deck Dich {6}
In-Stent-Thrombose {6-}
Doktorriß {4-}
Westkante {4}
Wandl {4}
Ostriß {4+}
Verschneidung {3+}
Dachweg {4+}
Vogelbeerkante {3+}
Nordostkante {4+}
Los Endos {8-}
Kältehoch {6}
Alpinschule {4-}
Grüner Riß {5}
Sprössling {5+}
Maikundgebung {5+}
Erdbeer mit Sahne {6+}
Direkte Nordwand {6+}
Martinswand direkter Einstieg {6+}
Ziegenbock {8}
Normalweg {3+}
Direkte Nordwand {6+}
Schnapskante {6}
Schnapskante direkter Ausstieg {6}
Erdbeer mit Sahne {6+}
Martinswand direkter Einstieg {6+}
Nordwand {6}
Arthur-Weninger-Gedenkweg {6}
Nordwand {6}
Old Mans Pleasure {7+}
Normalweg {3+}
Doktorriß {4-}
Westkante {4}
Direkte Nordwand {6+}
Schnapskante {6}
Schnapskante direkter Ausstieg {6}
Erdbeer mit Sahne {6+}
Martinswand direkter Einstieg {6+}
Nordwand {6}
Arthur-Weninger-Gedenkweg {6}
Statt Torte {6-}
Famulus {5+}
Nordwand {6}
Basteiweg direkter Einstieg {7-}
Anonyme Alkoholiker {7-}
Direkte Nordwand {7}
Old Mans Pleasure {7+}
Sachsenweg, direkter Einstieg {7}
Nordwand {7-}
Lüttje Lage {7}
Direkte Nordwand {6+}
Schnapskante {6}
Schnapskante direkter Ausstieg {6}
Erdbeer mit Sahne {6+}
Nordwand {6}
Arthur-Weninger-Gedenkweg {6}
Famulus {5+}
Anonyme Alkoholiker {7-}
Nordwand {6}
Old Mans Pleasure {7+}
Normalweg {3+}
Martinswand direkter Einstieg {6+}
Doktorriß {4-}
Westkante {4}
Dachweg {4+}
Rauhe Wand
Sumpfdotterfels
Fusswand
Balkonfels
Liebesnadel
Frühstücksfels
Splitterplattenwand
Falkenturm
Konkurrenzturm
Steinbank
Kanstein
Zwergfels
Mittagsfels
Uhlenflucht
Gran Odla
Hungerturm
Delagowand
Osterturm
Totenkopffels
Fledermausfels
Grasturm
Kanstein
Balkonfels
Doktorfels
Ebereschenfels
Vogelbeerfels
Kanstein
Kanstein