Site navigation

Leipziger Kletterschule Statistics

General area statistics
Leipziger Kletterschule
114
7
340
58
4
12
34
8
84
11
15
114
3
52
48
4
52
3
5
3
8
24
1
1
6
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Der späte Elvis {6A}
Kante Direkt {6}
Kante Direkt {6}
Piazwand {6-}
Grosser Überhang {6}
Damenweg {1}
Kante Direkt {6}
Kante Direkt {6}
71
31
6
Angewandte Physik {8}
Der späte Elvis {6A}
Adipositas permagna {5C}
Mikroriss {7+}
Impuls {7+}
Nebelhexe {7}
Fette Elke {5B}
Nasse Büchse {7}
Ritalinmangel {5B}
Negativer Griff {7}
Damenweg {1}
Grat {1}
Gradwanderung {3-}
Linker Pfeilerweg {3}
Seekante {3}
Alter Weg {3}
Gestufte Wand {3}
Kalorienbomber {3}
Jo-Jo-Effekt {3}
Birkenweg {3+}
Kante Direkt {6}
Grat {1}
Rollbahn {6}
Piazwand {6-}
Kante {5-}
Schräger Weg {4}
Rechter Pfeilerweg {3+}
Hakenriss {5-}
Damenweg {1}
Birkenweg {3+}
Grat {1}
Damenweg {1}
Birkenweg {3+}
Schräger Weg {4}
Rechter Pfeilerweg {3+}
Kante Direkt {6}
Rollbahn {6}
Piazwand {6-}
Kante {5-}
Jungfernstieg {6-}
Fliegerwand {6-}
Hakenriss {5-}
Kirchendach {6+}
Grosser Überhang {6}
Idiotenplatte {5+}
Kante Direkt {6}
Grat {1}
Rollbahn {6}
Piazwand {6-}
Kante {5-}
Schräger Weg {4}
Rechter Pfeilerweg {3+}
Hakenriss {5-}
Damenweg {1}
Birkenweg {3+}
Zick-Zack {5+}
Grat {1}
Rollbahn {6}
Kante Direkt {6}
Damenweg {1}
Herbstsonate {6-}
Vergessener Weg {4+}
Top Hit {4+}
Kirchendach {6+}
Moskito {6-}
Piazwand {6-}
Nebelhexe {7}
Kirchendach {6+}
Kante Direkt {6}
Damenweg {1}
Kante {5-}
Zick-Zack {5+}
Damenweg {1}
Piazwand {6-}
Kirchendach {6+}
Kante Direkt {6}
Kante {5-}
Zick-Zack {5+}
Nebelhexe {7}
Piazwand {6-}
Nebelhexe {7}
Kirchendach {6+}
Kante Direkt {6}
Damenweg {1}
Kante {5-}
Zick-Zack {5+}
Westbruch
Leipziger Kletterschule
Ostbruch
Leipziger Kletterschule
Ostbruch
Leipziger Kletterschule
Westbruch
Leipziger Kletterschule
Leipziger Kletterschule
Westbruch