Site navigation

Statistics: Busenberger Gebiet 124 routes in crag

Busenberger Gebiet Statistics

General area statistics
Busenberger Gebiet
124
16
297
5
5
60
124
5
5
2
4
3
3
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Zauberlehrling {9-}
Zauberlehrling {9-}
Zauberlehrling {9-}
Direkt Zur Verschneidung {6}
Zauberlehrling {9-}
Noch eine Reibung {7}
Noch eine Reibung {7}
Rappelkiste {7-}
71
45
0
Kleine Heile Welt {10-}
Hookipa {9+}
Nasser Sack {9+}
Daniel Düsentrieb {9}
Teufelswerk und Heldenmut {9-}
Zauberlehrling {9-}
Bambule {9-}
Drachenbrut {9-}
Schwimmen Verboten {9-}
Kinderüberraschung {9-}
Normalweg {1}
Normalweg {1}
Maifeiersprung {2+}
Normalweg {3}
Normalweg {3}
Linker Sockelanstieg {4-}
Alte Südwand {4}
Mittlerer Riss {4}
Südriss {4+}
Busenberger Bogen {4+}
Himmelsleiter {6-}
Noch eine Reibung {7}
Direkt Zur Verschneidung {6}
Direkt Zur Verschneidung {6}
Himmelsleiter {6-}
Noch eine Reibung {7}
Rappelkiste {7-}
Direkt Zur Verschneidung {6}
Himmelsleiter {6-}
Noch eine Reibung {7}
Rappelkiste {7-}
Kreuzfels
Buhlsteine
Dickenbergturm
Heidenpfeiler
Schulerturm
Busenberger Gebiet
Strackfelsen
Drei Steine
Busenberger Turm
Heidenkammern
Busenberger Gebiet
Eckturm
Hauptgipfel
Eilöchelfelsen
Heidenkammern
Busenberger Turm
Drei Steine
Strackfelsen
Busenberger Gebiet
Schulerturm
Heidenpfeiler
Busenberger Gebiet