Quantum Map4 Area Statistics

General area statistics
Quantum Map4 Area
64
1
10
86
40
64
64
86
86
83
2
22
70
30
16
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Gripper {V7}
Bypass {V6}
Bypass {V6}
No.12 {V2}
Bypass {V6}
No.42 {V3}
52
53
8
Cuidado las Llamas {V9}
Bastille {V8}
Loop {V8}
Thin Lizzy {V7}
Gripper {V7}
Better Than Jesus {V6}
Growler {V6}
Skin Graft {V6}
Cold Turkey {V6}
Murad {V6}
No.33 {V0}
No.32 {V0}
No.39 {V0}
No.17 {V0}
N0.7 {V0}
No.46 {V1}
Pink Carpet {V1}
No.36 {V1}
Spinal Tap {V1}
No.34 {V1}
Latte {V1}
No.12 {V2}
No.33 {V0}
N0.7 {V0}
Pink Carpet {V1}
No.32 {V0}
The Fin {V2}
No.13 {V3}
No.42 {V3}
No.47 {V1}
No.33 {V0}
N0.7 {V0}
No.32 {V0}
No.39 {V0}
Latte {V1}
No.12 {V2}
Pink Carpet {V1}
The Fin {V2}
No.13 {V3}
No.42 {V3}
No.47 {V1}
No.56 {V2}
N0.6 {V3}
No.24 {V2}
The Day the World Stood Still {V6}
No.49 {V5}
Slip Slop Splat {V5}
No.25 {V5}
Give Birth {V5}
Latte {V1}
No.12 {V2}
No.33 {V0}
N0.7 {V0}
Pink Carpet {V1}
No.32 {V0}
The Fin {V2}
No.13 {V3}
No.42 {V3}
No.47 {V1}
No.12 {V2}
Slip Slop Splat {V5}
The Day the World Stood Still {V6}
Latte {V1}
No.26 {V4}
Pink Carpet {V1}
No.56 {V2}
Growler {V6}
No.49 {V5}
No.47 {V1}
Latte {V1}
The Fin {V2}
No.12 {V2}
No.32 {V0}
Pink Carpet {V1}
N0.7 {V0}
No.33 {V0}
No.32 {V0}
N0.7 {V0}
No.33 {V0}
Latte {V1}
The Fin {V2}
No.12 {V2}
Pink Carpet {V1}
Latte {V1}
The Fin {V2}
No.12 {V2}
No.32 {V0}
Pink Carpet {V1}
N0.7 {V0}
No.33 {V0}
Quantum Map4 Area
Quantum Map4 Area
Quantum Map4 Area
Quantum Map4 Area
Quantum Map4 Area
Quantum Map4 Area