Statistics: Hauktjern 143 routes in Crag

Hauktjern Statistics

General area statistics
Hauktjern
143
7
452
224
105
85
58
2
17
288
1
4
221
118
103
2
215
6
123
2
2
87
1
9
16
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Vri aatter {8}
Barske glaeder {8-}
Barske glaeder {8-}
Men vi er jo menn {7+}
Troll i ord {6}
Barske glaeder {8-}
Lupus Vulgaris {7}
Lupus Vulgaris {7}
47 chromosomes {7 to 7+}
Men vi er jo menn {7+}
Men vi er jo menn {7+}
63
44
8
Astralpump {8+}
Du skrattade, du skal doe {8+}
Danne {8+}
Den toeffeste gutten i himmelen {8+}
Normalveien {8+}
Vri aatter {8}
Kiler i magen {8}
Prosessen {8}
Bruk hodet bedre {8}
Sadomaoisten {8 to 8+}
Trollungen {3}
Grufserenna {3+}
Ut mot havet {3+}
Zapffes smoerbroed {4-}
Harmoni {4}
Innenpaa {4}
Alleen {4}
Aconcagua Jr. {4+}
Dobbeltdyret {4+}
Speakers Corner {4+}
Olavsrisset {5+}
Troll i ord {6}
Forsvinningsnummeret {6}
Sara {4+}
Sara direkte {6+}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Hoeyre {7}
Venstre {7}
Ingen drillfest {5+}
Zapffes smoerbroed {4-}
Olavsrisset {5+}
Sara {4+}
Ingen drillfest {5+}
Halvveis {5}
Kolibrien {6-}
Ei hoene aa plukke {5-}
Morgenraga (without the pinnacle) {5+}
Singer direkte utsteg {5-}
Singer {5-}
Noekkens rike {5-}
Troll i ord {6}
Forsvinningsnummeret {6}
Sara direkte {6+}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Hoeyre {7}
Venstre {7}
Hit og dit {6}
Kjeks {7 to 7+}
Halvorsens konditori {6+}
Prosessen {8}
Troll i ord {6}
Forsvinningsnummeret {6}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Hoeyre {7}
Venstre {7}
Hit og dit {6}
Kjeks {7 to 7+}
Halvorsens konditori {6+}
Latinerkvarteret {7}
Olavsrisset {5+}
Sara {4+}
Sara direkte {6+}
Ingen drillfest {5+}
Kolibrien {6-}
Ei hoene aa plukke {5-}
Zapffes smoerbroed {4-}
Singer direkte utsteg {5-}
Ut av brekomiteen {6}
Noekkens rike {5-}
Du skrattade, du skal doe {8+}
Danne {8+}
Den toeffeste gutten i himmelen {8+}
Resten {8-}
Sadomaoisten {8 to 8+}
Normalveien {8+}
Men vi er jo menn {7+}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Kjeks {7 to 7+}
Fingra fra kanten {6-}
Forsvinningsnummeret {6}
Venstre {7}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Olavsrisset {5+}
Hoeyre {7}
Troll i ord {6}
Latinerkvarteret {7}
Sara direkte {6+}
Olavsrisset {5+}
Ingen drillfest {5+}
Forsvinningsnummeret {6}
Venstre {7}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Hoeyre {7}
Troll i ord {6}
Latinerkvarteret {7}
Sara direkte {6+}
Forsvinningsnummeret {6}
Venstre {7}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Hoeyre {7}
Troll i ord {6}
Latinerkvarteret {7}
Olavsrisset {5+}
Ingen drillfest {5+}
Sara direkte {6+}
Gamlefeltet
Hauktjern
Sjoeveggen
Hovedfeltet
Takoverhenget
Hauktjern
Gamlefeltet
Veslefeltet
Hauktjern
Veslefeltet
Gamlefeltet
Hauktjern
Takoverhenget
Hovedfeltet
Sjoeveggen
Hauktjern
Gamlefeltet
Hauktjern
Veslefeltet
Hovedfeltet
Hauktjern
Hauktjern
Hauktjern