Statistics: Hauktjern 145 routes in Crag

Hauktjern Statistics

General area statistics
Hauktjern
145
7
496
256
107
85
60
2
25
290
1
5
251
126
125
2
245
6
141
4
4
115
1
9
19
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Vri aatter {8}
Prosessen {8}
Prosessen {8}
Men vi er jo menn {7+}
Honolulu {6+}
Prosessen {8}
Lupus Vulgaris {7}
Lupus Vulgaris {7}
47 chromosomes {7 to 7+}
Vri aatter {8}
Men vi er jo menn {7+}
63
44
9
Astralpump {8+}
Du skrattade, du skal doe {8+}
Danne {8+}
Den toeffeste gutten i himmelen {8+}
Normalveien {8+}
Vri aatter {8}
Kiler i magen {8}
Prosessen {8}
Bruk hodet bedre {8}
Sadomaoisten {8 to 8+}
Trollungen {3}
Grufserenna {3+}
Ut mot havet {3+}
Zapffes smoerbroed {4-}
Harmoni {4}
Innenpaa {4}
Alleen {4}
Aconcagua Jr. {4+}
Dobbeltdyret {4+}
Speakers Corner {4+}
Troll i ord {6}
Olavsrisset {5+}
Forsvinningsnummeret {6}
Saann-ja {7}
Hoeyre {7}
Venstre {7}
Sara {4+}
Sara direkte {6+}
Hekseskudd {7 to 7+}
Men vi er jo menn {7+}
Zapffes smoerbroed {4-}
Olavsrisset {5+}
Sara {4+}
Ingen drillfest {5+}
Kolibrien {6-}
Halvveis {5}
Speakers Corner {4+}
Ei hoene å plukke med {5-}
Morgenraga (without the pinnacle) {5+}
Singer {5-}
Noekkens rike {5-}
Troll i ord {6}
Forsvinningsnummeret {6}
Saann-ja {7}
Hoeyre {7}
Venstre {7}
Sara direkte {6+}
Hekseskudd {7 to 7+}
Men vi er jo menn {7+}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Hit og dit {6}
Prosessen {8}
Vri aatter {8}
Troll i ord {6}
Forsvinningsnummeret {6}
Saann-ja {7}
Hoeyre {7}
Venstre {7}
Hekseskudd {7 to 7+}
Men vi er jo menn {7+}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Hit og dit {6}
Halvorsens konditori {6+}
Olavsrisset {5+}
Sara {4+}
Sara direkte {6+}
Ingen drillfest {5+}
Kolibrien {6-}
Zapffes smoerbroed {4-}
Speakers Corner {4+}
Ei hoene å plukke med {5-}
Den lange marsjen {6}
Ut av brekomiteen {6}
Du skrattade, du skal doe {8+}
Danne {8+}
Den toeffeste gutten i himmelen {8+}
Resten {8-}
Sadomaoisten {8 to 8+}
Normalveien {8+}
Saann-ja {7}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Prosessen {8}
Men vi er jo menn {7+}
Vri aatter {8}
Prosessen {8}
Venstre {7}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Forsvinningsnummeret {6}
Olavsrisset {5+}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Hit og dit {6}
Hekseskudd {7 to 7+}
Zapffes smoerbroed {4-}
Olavsrisset {5+}
Ingen drillfest {5+}
Kolibrien {6-}
Venstre {7}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Forsvinningsnummeret {6}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Hit og dit {6}
Troll i ord {6}
Hekseskudd {7 to 7+}
Hoeyre {7}
Sara direkte {6+}
Vri aatter {8}
Prosessen {8}
Vri aatter {8}
Prosessen {8}
Venstre {7}
Men vi er jo menn {7+}
Saann-ja {7}
Forsvinningsnummeret {6}
Lurere enn Luhr {7 to 7+}
Hit og dit {6}
Troll i ord {6}
Hekseskudd {7 to 7+}
Olavsrisset {5+}
Zapffes smoerbroed {4-}
Ingen drillfest {5+}
Sara direkte {6+}
Kolibrien {6-}
Gamlefeltet
Hauktjern
Sjoeveggen
Hovedfeltet
Takoverhenget
Hauktjern
Gamlefeltet
Veslefeltet
Hauktjern
Veslefeltet
Gamlefeltet
Hauktjern
Takoverhenget
Hovedfeltet
Sjoeveggen
Hauktjern
Gamlefeltet
Hauktjern
Veslefeltet
Hovedfeltet
Hauktjern
Hauktjern
Hauktjern