Site navigation

Kaldklova Statistics

General area statistics
Kaldklova
23
1
100
29
1
15
15
13
10
16
77
45
29
14
15
16
29
14
25
2
5
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Hardanger in danger {7-}
Bjørnehenget {6-}
Bjørnehenget {6-}
Effektiv fritid {5}
Bjørnehenget {6-}
Bananfluer {5}
Linjalen {4+}
56
28
9
Rapellruta {7-}
Hardanger in danger {7-}
Grønne fingre {6}
Hoes before bros {6-}
Bjørnehenget {6-}
Trippel Lima {5+}
Åstedet {5}
En fag man og en fagmann {5}
Flatt nok {5}
Bananfluer {5}
Våttkort {3+}
Den grusomme {4-}
Møteplassen {4-}
Den onde {4}
Linjalen {4+}
Maidag {4+}
Den gode {4+}
Elins hevn {5-}
Moses {5-}
Flatt nok {5}
Den gode {4+}
Den onde {4}
Linjalen {4+}
Åstedet {5}
En fag man og en fagmann {5}
Effektiv fritid {5}
Elins hevn {5-}
Den grusomme {4-}
Bananfluer {5}
Hardanger in danger {7-}
Den onde {4}
Den grusomme {4-}
Den gode {4+}
Linjalen {4+}
Åstedet {5}
En fag man og en fagmann {5}
Foggypilaren {5}
Effektiv fritid {5}
Elins hevn {5-}
Bananfluer {5}
Hardanger in danger {7-}
Effektiv fritid {5}
Elins hevn {5-}
Åstedet {5}
En fag man og en fagmann {5}
Foggypilaren {5}
Hardanger in danger {7-}
Den gode {4+}
Den onde {4}
Linjalen {4+}
Den grusomme {4-}
Bananfluer {5}
Jordbær {5}
Hardanger in danger {7-}
Foggypilaren {5}
En fag man og en fagmann {5}
Linjalen {4+}
Den gode {4+}
Den onde {4}
Bjørnehenget {6-}
Trippel Lima {5+}
Hardanger in danger {7-}
Bananfluer {5}
Den grusomme {4-}
Den onde {4}
Den grusomme {4-}
Møteplassen {4-}
Foggypilaren {5}
En fag man og en fagmann {5}
Linjalen {4+}
Den gode {4+}
Bjørnehenget {6-}
Trippel Lima {5+}
Bananfluer {5}
Elins hevn {5-}
Åstedet {5}
Jordbær {5}
Hardanger in danger {7-}
Foggypilaren {5}
En fag man og en fagmann {5}
Bjørnehenget {6-}
Trippel Lima {5+}
Hardanger in danger {7-}
Elins hevn {5-}
Åstedet {5}
Møteplassen {4-}
Effektiv fritid {5}
Linjalen {4+}
Den gode {4+}
Den onde {4}
Bananfluer {5}
Den grusomme {4-}
Jordbær {5}
Kaldklova
Kaldklova
Kaldklova
Kaldklova