Site navigation

Våeråi Area Statistics

General area statistics
Våeråi Area
2
1
5
1
1
2
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
35
Ett konstverk är ett körn av naturen sedd genom ett temperament {WI5}
Våeråi {WI3}
Våeråi {WI3}
Ett konstverk är ett körn av naturen sedd genom ett temperament {WI5}