Statistics: Kuestelon la France 50 routes in Crag

Kuestelon la France Statistics

General area statistics
Kuestelon la France
50
1
83
4
2
3
50
0
16
49
4
4
4
4
4
4
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Encantats de la vida {6c+}
Encantats de la vida {6c+}
Encantats de la vida {6c+}
Encantats de la vida {6c+}
Tascones lejanos {6a+}
57
Air Va {8b+}
El chotis {8b}
Salut i força canuts {8a+}
Sin filling {7c+}
Qui est cette lolotte? {7c+}
El Gitanello {7c+}
Gimme the beta {7c+}
Top gun {7c+}
Talea marea {7c}
To kuesta kesta vida {7c}
ABS {8b+}
Unknown - Guide #25 {5+}
Unknown - Guide #27 {6a}
Unknown - Guide #26 {6a+}
Tascones lejanos {6a+}
Unknown - Guide #25 {6a+}
Salsa siciliana {6b+}
Sopa de paparra L1 {6b+}
Reacció en cadena {6c}
Cata crack {6c}