Site navigation

Gombren Statistics

General area statistics
Gombren
60
6
95
3
3
3
60
3
22
58
1
1
3
3
3
1
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
via del tro {6c+}
tangram {6c}
tangram {6c}
67
58
0
merolla descontrrola {7c+}
montserratina {7c+}
l'akabau {7c+}
taulega {7c}
el zampabollos {7c}
Nou estat {7c}
la tavella {7c}
my moflets {7c}
sac i ganxo {7c}
misèria i pols {7c}
sn-1 {6a+}
king lolo {6b}
titanium {6b}
2x F {6b}
esquellot {6b}
cagalàstics {6b}
nanses ganses {6b+}
La franceseta {6c}
Llàgrimes de Lolo {6c}
Zipi i Zape {6c}
tangram {6c}
tangram {6c}
tangram {6c}
a baix
les saleretes
Gombren
Castell de les Dames
a dalt
Gombren
a dalt
Castell de les Dames
Gombren
les saleretes
a baix
Gombren
Gombren