Statistics: Gombren 56 routes in Crag

Gombren Statistics

General area statistics
Gombren
56
6
66
1
1
56
22
54
1
1
1
1
1
1
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
tangram {6c}
tangram {6c}
58
0
merolla descontrrola {7c+}
montserratina {7c+}
l'akabau {7c+}
misèria i pols {7c+}
el precio de un polvo {7c}
taulega {7c}
la tavella {7c}
variant {7c}
my moflets {7c}
sac i ganxo {7c}
sn-1 {6a+}
king lolo {6b}
titanium {6b}
2x F {6b}
esquellot {6b}
cagalàstics {6b}
nanses ganses {6b+}
el sellu {6c}
Zipi i Zape {6c}
terra lliure {6c}
les saleretes
a baix
Gombren
Castell de les Dames
a dalt
Gombren
a dalt
Castell de les Dames
Gombren
a baix
les saleretes
Gombren
Gombren