Site navigation

Tres Ponts Statistics

General area statistics
Tres Ponts
98
7
262
73
2
13
30
98
14
26
92
2
58
58
17
58
44
7
6
46
62
13
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Joc de Mans {8a+}
Joc de Mans {8a+}
Joc de Mans {8a+}
Joc de Mans {8a+}
Joc de Mans {8a+}
Alt Urgell {8a}
Nidra {7c+}
Poca Feina {7a+}
61
56
9
El Percal {8b+}
Ploramiques {8b+}
Saltimbanqui {8b+}
Bon Combat {8b}
Via del Marti {8b}
Forero Cobarde {8b}
Propaganda pel Fet {8b}
Els Inconformistes {8a+}
Seny {8a+}
Joc de Mans {8a+}
diedre bonsai {4+}
the big bang {5}
kéfir {5}
avalakov {5}
la senyo no xirula {5}
la figuereta {5+}
el cau {5+}
forat negre {5+}
vas bé {5+}
metrosexual {5+}
Bueno-Bueno {7a}
Unknown 1 L1 {7b}
Rock Tea {6b}
Pan de Puta {7a}
Catacrac {8a}
Nidra {7c+}
Santa Paciencia {6b}
Unknown 1 {8a}
Instint Salvatge {7b+}
Arrampat a la Cova {7a+}
?? {6a}
Bueno-Bueno {7a}
Rock Tea {6b}
Pan de Puta {7a}
Santa Paciencia {6b}
Arrampat a la Cova {7a+}
Anthrax {6b}
Pilier {7a+}
Unknown 1 L1 {7b}
Catacrac {8a}
Nidra {7c+}
Unknown 1 {8a}
Instint Salvatge {7b+}
Mites Moderns {8a}
Joc de Mans {8a+}
Bueno-Bueno {7a}
Unknown 1 L1 {7b}
Rock Tea {6b}
Pan de Puta {7a}
Catacrac {8a}
Nidra {7c+}
Santa Paciencia {6b}
Unknown 1 {8a}
Instint Salvatge {7b+}
Arrampat a la Cova {7a+}
Rock Tea {6b}
Unknown 1 L1 {7b}
Arrampat a la Cova {7a+}
Unknown 1 {8a}
Catacrac {8a}
Nidra {7c+}
Santa Paciencia {6b}
Bueno-Bueno {7a}
Pilier {7a+}
Instint Salvatge {7b+}
Nidra {7c+}
Unknown 1 {8a}
Unknown 1 L1 {7b}
Rock Tea {6b}
Arrampat a la Cova {7a+}
Instint Salvatge {7b+}
Trencaclatells {7c}
Diedrolisi {6b}
Joc de Mans {8a+}
Forat Penat {7a+}
?? {6a}
Rock Tea {6b}
Arrampat a la Cova {7a+}
Els Cuquis {6b}
Unknown {6c+}
Diedrolisi {6b}
Forat Penat {7a+}
Bueno-Bueno {7a}
Pan de Puta {7a}
Santa Paciencia {6b}
Rat Penat Putejat L1 into Arrampat a la Cova L2 {7a}
Nidra {7c+}
Unknown 1 {8a}
Unknown 1 L1 {7b}
Instint Salvatge {7b+}
Trencaclatells {7c}
Joc de Mans {8a+}
Esperit Jove {7b+}
Segre {8a}
Catacrac {8a}
Mites Moderns {8a}
Nidra {7c+}
Unknown 1 {8a}
Unknown 1 L1 {7b}
Rock Tea {6b}
Arrampat a la Cova {7a+}
Instint Salvatge {7b+}
Trencaclatells {7c}
Diedrolisi {6b}
Joc de Mans {8a+}
Forat Penat {7a+}
Section 3
Tres Ponts
Main Wall
Section 2
Bon Combat
Tres Ponts
Main Wall
Section 1
Section 3
Tres Ponts
Main Wall
Section 3
Section 1
Main Wall
Tres Ponts
Bon Combat
Section 2
Main Wall
Tres Ponts
Section 2
Tres Ponts
Main Wall
Section 1
Section 3
Tres Ponts
Tres Ponts