Site navigation

Can Verdures Statistics

General area statistics
Can Verdures
19
1
83
21
1
10
19
19
20
20
20
19
1
17
1
1
6
5
8
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
El dia de la Bestia {7a}
El dia de la Bestia {7a}
El dia de la Bestia {7a}
Bitx {7a}
Samson {6c+}
El dia de la Bestia {7a}
62
54
8
Kriptonica {7c+}
Lucky {7b+}
Qu'estic Acill {7b}
O'Mar Galef {7b}
Ni poc {7b}
Estilson {7a+}
Carn d'olla {7a}
Bitx {7a}
El dia de la Bestia {7a}
Lobo Lopez {7a}
La ferica del Choquetin {6b}
La pernilota del Passadena {6b}
Krilin {6b+}
Baginades {6b+}
Murciegalus {6b+}
El Senyor de les mosques {6b+}
Verdures Atomiques {6c}
Gos roig, gos boig {6c}
Samson {6c+}
Lobo Lopez {7a}
El Senyor de les mosques {6b+}
Samson {6c+}
El dia de la Bestia {7a}
Bitx {7a}
Gos roig, gos boig {6c}
El Senyor de les mosques {6b+}
Samson {6c+}
El dia de la Bestia {7a}
Bitx {7a}
Gos roig, gos boig {6c}
El Senyor de les mosques {6b+}
Samson {6c+}
El dia de la Bestia {7a}
Bitx {7a}
Gos roig, gos boig {6c}
El Senyor de les mosques {6b+}
Bitx {7a}
Gos roig, gos boig {6c}
El dia de la Bestia {7a}
Samson {6c+}
Bitx {7a}
El dia de la Bestia {7a}
El Senyor de les mosques {6b+}
Gos roig, gos boig {6c}
Samson {6c+}
Bitx {7a}
El dia de la Bestia {7a}
El Senyor de les mosques {6b+}
Gos roig, gos boig {6c}
Samson {6c+}
Bitx {7a}
El dia de la Bestia {7a}
El Senyor de les mosques {6b+}
Gos roig, gos boig {6c}
Can Verdures
Can Verdures
Can Verdures