Statistics: Cingle de les Solanes 16 routes in Cliff

Cingle de les Solanes Statistics

General area statistics
Cingle de les Solanes
16
1
74
19
1
10
16
18
16
19
13
18
17
15
10
6
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
La nina de la selva {7a+}
La nina de la selva {7a+}
La nina de la selva {7a+}
Baby Sitter {7a}
Baby Sitter {7a}
La nina de la selva {7a+}
La nina de la selva {7a+}
67
55
8
Knuckleduster {8b}
La Mainadera {8b}
Supernani {7c+}
Chute Emotional {7b+}
La nina de la selva {7a+}
Baby Sitter {7a}
Contractura Mandibular {6c+}
Pas per la Vida {6c+}
Sobredosi de Rocaina {6c+}
Impetu Volador {6c}
Per Comenca {6a+}
Matabichos {6b}
Mirada Perduda {6b+}
Punt X {6b+}
Gest d' Inocencia {6b+}
Pa Nar Fent {6b+}
Impetu Volador {6c}
Sobredosi de Rocaina {6c+}
Pas per la Vida {6c+}
Contractura Mandibular {6c+}
Baby Sitter {7a}
Matabichos {6b}
La nina de la selva {7a+}
Pa Nar Fent {6b+}
Punt X {6b+}
Sobredosi de Rocaina {6c+}
Per Comenca {6a+}
Baby Sitter {7a}
Matabichos {6b}
La nina de la selva {7a+}
Pa Nar Fent {6b+}
Punt X {6b+}
Sobredosi de Rocaina {6c+}
Per Comenca {6a+}
Baby Sitter {7a}
Matabichos {6b}
La nina de la selva {7a+}
Per Comenca {6a+}
Pa Nar Fent {6b+}
Punt X {6b+}
Sobredosi de Rocaina {6c+}
Chute Emotional {7b+}
La nina de la selva {7a+}
Pa Nar Fent {6b+}
Punt X {6b+}
Sobredosi de Rocaina {6c+}
Baby Sitter {7a}
Baby Sitter {7a}
Baby Sitter {7a}
Baby Sitter {7a}
Cingle de les Solanes
Cingle de les Solanes