Logbook
Help

Can Torxa Statistics

General area statistics
Can Torxa
21
1
126
69
18
21
20
21
66
66
62
52
3
3
36
14
19
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Ivan Tres Potes {7a+}
Ivan Tres Potes {7a+}
Ivan Tres Potes {7a+}
Chachi qui Chapi {7a}
Chachi qui Chapi {7a}
Ivan Tres Potes {7a+}
Escalagmita {6a+}
Escalagmita {6a+}
Mollete Man {6b}
59
45
16
Ivan Tres Potes {7a+}
A vista multicleca {7a}
Chachi qui Chapi {7a}
Las Avispas {7a}
Supercalcarea {6c+}
Delicatessen {6c}
Brigada Txocolata {6c}
El Free Pendo {6b+}
Somiatruites {6b+}
Mollete Man {6b}
Amor atada {5+}
Ni fu ni fo {5+}
Senyor Espero {5c}
Calatrava {5c}
Trumfus Peluts {5c}
Follet Tortuga {5c}
L'escorpi {6a}
Juli Vert {6a+}
Escalagmita {6a+}
Overbooking {6a+}
Escalagmita {6a+}
Freekando {6b}
Chachi qui Chapi {7a}
Somiatruites {6b+}
Trumfus Peluts {5c}
Follet Tortuga {5c}
Juli Vert {6a+}
Senyor Espero {5c}
L'escorpi {6a}
Calatrava {5c}
Trumfus Peluts {5c}
Follet Tortuga {5c}
Senyor Espero {5c}
L'escorpi {6a}
Calatrava {5c}
Ni fu ni fo {5+}
Escalagmita {6a+}
Freekando {6b}
Chachi qui Chapi {7a}
Somiatruites {6b+}
Juli Vert {6a+}
Delicatessen {6c}
El Free Pendo {6b+}
Brigada Txocolata {6c}
Overbooking {6a+}
Escalagmita {6a+}
Freekando {6b}
Chachi qui Chapi {7a}
Somiatruites {6b+}
Trumfus Peluts {5c}
Follet Tortuga {5c}
Juli Vert {6a+}
Senyor Espero {5c}
L'escorpi {6a}
Calatrava {5c}
Somiatruites {6b+}
Chachi qui Chapi {7a}
Escalagmita {6a+}
Freekando {6b}
Juli Vert {6a+}
El Free Pendo {6b+}
Delicatessen {6c}
Overbooking {6a+}
Delicatessen {6c}
Calatrava {5c}
Escalagmita {6a+}
Somiatruites {6b+}
Chachi qui Chapi {7a}
Freekando {6b}
Juli Vert {6a+}
El Free Pendo {6b+}
Brigada Txocolata {6c}
L'escorpi {6a}
Calatrava {5c}
L'escorpi {6a}
Follet Tortuga {5c}
Trumfus Peluts {5c}
Ni fu ni fo {5+}
Delicatessen {6c}
Escalagmita {6a+}
Somiatruites {6b+}
Chachi qui Chapi {7a}
Freekando {6b}
Juli Vert {6a+}
El Free Pendo {6b+}
Brigada Txocolata {6c}
Overbooking {6a+}
Delicatessen {6c}
Calatrava {5c}
Escalagmita {6a+}
Somiatruites {6b+}
Chachi qui Chapi {7a}
Freekando {6b}
Juli Vert {6a+}
El Free Pendo {6b+}
Brigada Txocolata {6c}
L'escorpi {6a}
Can Torxa
Can Torxa
Can Torxa