Site navigation

Statistics: Bloc Del Pork 18 routes in cliff

Bloc Del Pork Statistics

General area statistics
Bloc Del Pork
18
1
88
45
13
18
11
18
42
42
42
38
3
3
12
5
9
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Salapela Jones {6c}
Six Veu Ques Facil {6b}
Six Veu Ques Facil {6b}
Six Veu Ques Facil {6b}
Six Veu Ques Facil {6b}
Salapela Jones {6c}
Salapela Jones {6c}
59
41
17
Nyaps I Cols {7b+}
Draps Bruts {7b+}
Un Paso De M {7a}
Salapela Jones {6c}
Cube {6c}
Destralman {6c}
Six Veu Ques Facil {6b}
Divieto E Vietato {6a+}
Shucran {6a+}
Tot Es Igual {6a+}
Wesdel {4b}
Metona {4c}
Maxi-Kosi {4c}
Mis Primeros Pasitos {4c}
Blanqui {4c}
Via Del Pollo {5b}
Via Del Pollito {5b}
Lo Morissec Assasi {5c}
Tot Es Igual {6a+}
Shucran {6a+}
Tot Es Igual {6a+}
Six Veu Ques Facil {6b}
Via Del Pollo {5b}
Wesdel {4b}
Via Del Pollito {5b}
Mis Primeros Pasitos {4c}
Lo Morissec Assasi {5c}
Maxi-Kosi {4c}
Shucran {6a+}
Metona {4c}
Via Del Pollo {5b}
Wesdel {4b}
Via Del Pollito {5b}
Mis Primeros Pasitos {4c}
Lo Morissec Assasi {5c}
Maxi-Kosi {4c}
Blanqui {4c}
Metona {4c}
Tot Es Igual {6a+}
Six Veu Ques Facil {6b}
Shucran {6a+}
Divieto E Vietato {6a+}
Salapela Jones {6c}
Tot Es Igual {6a+}
Six Veu Ques Facil {6b}
Via Del Pollo {5b}
Wesdel {4b}
Via Del Pollito {5b}
Mis Primeros Pasitos {4c}
Lo Morissec Assasi {5c}
Maxi-Kosi {4c}
Shucran {6a+}
Metona {4c}
Via Del Pollo {5b}
Via Del Pollito {5b}
Divieto E Vietato {6a+}
Tot Es Igual {6a+}
Wesdel {4b}
Six Veu Ques Facil {6b}
Wesdel {4b}
Six Veu Ques Facil {6b}
Tot Es Igual {6a+}
Via Del Pollito {5b}
Via Del Pollo {5b}
Wesdel {4b}
Via Del Pollito {5b}
Via Del Pollo {5b}
Six Veu Ques Facil {6b}
Tot Es Igual {6a+}
Wesdel {4b}
Six Veu Ques Facil {6b}
Tot Es Igual {6a+}
Via Del Pollito {5b}
Via Del Pollo {5b}
Bloc Del Pork
Bloc Del Pork
Bloc Del Pork