Site navigation

Roca Narieda - Organya - Pared Bucolica Statistics

General area statistics
Roca Narieda - Organya - Pared Bucolica
57
2
84
4
1
6
4
12
43
17
2
100
54
2
3
4
4
4
4
4
1
1
2
2
1
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Treintaitantos {6b+}
Treintaitantos {6b+}
Treintaitantos {6b+}
75
49
0
Àspid {8b+}
Visca els horts {8b}
Tarannà silvestre {8a+}
Mala jeia {8a}
Santa fe {7c+}
Bona jeia {7c+}
Grillats {7c}
El tràngol {7c}
On és la bala? {7c}
Treballs forçats {7b+}
Placeholder (delete when actual content is added) {4a}
Diagonal {4+}
el barón rojo visita {5}
pacnopot {5 A2}
el nostre amic {5}
del Nifo {5+}
Sànchez-Gil {5+ A2}
La U.E.S - Torre Esplovins {5+}
xelo-bam {5+ A1}
diedro albal {5+}
La U.E.S - Torre Esplovins {5+}
Treintaitantos {6b+}
Balsam del Tigre {6b}
Tierra del dinausarios {5+}
La U.E.S - Torre Esplovins {5+}
Treintaitantos {6b+}
Tierra del dinausarios {5+}
La U.E.S - Torre Esplovins {5+}
Balsam del Tigre {6b}
Treintaitantos {6b+}
Balsam del Tigre {6b}
Tierra del dinausarios {5+}
La U.E.S - Torre Esplovins {5+}
Treintaitantos {6b+}
Figols a l'ombra
Roca Narieda - Organya - Pared Bucolica
Roca Narieda - Organya - Pared Bucolica
Roca Narieda - Organya - Pared Bucolica
Figols a l'ombra
Roca Narieda - Organya - Pared Bucolica
Roca Narieda - Organya - Pared Bucolica