Site navigation

Santa Ana Statistics

General area statistics
Santa Ana
221
14
267
4
1
4
220
1
22
219
1
4
4
3
1
2
7
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
fàbrica de somnis {7a+}
Tonal {5+}
Tonal {5+}
pa la peña {4+}
49
0
blo-mu {9a+}
stocke {8c+}
(14b) {8c+}
obrint pas {8c}
overcraft {8b}
Sessió de ràbia {8a+}
paula {8a}
l'alkalina {8a}
al polla records {8a}
la hormiga atómica {8a}
cacahuets {4+}
pa la peña {4+}
mickey {5-}
m'han robat el xapo {5}
s'eskarda {5+}
quina currada {5+}
pitita {5+}
em txanes txaning {5+}
la cagada {5+}
q no 7 assequi el cervell {5+}
fàbrica de somnis {7a+}
Sessió de ràbia {8a+}
escaleras al cielo
paret del vent
sendero
secret spirit
Santa Ana
agulles
gurú
esperó de sant anna
les mosques
canela
Santa Ana
la font
totxos de santa anna
canela
les mosques
esperó de sant anna
gurú
agulles
Santa Ana
secret spirit
sendero
Santa Ana
Santa Ana