Statistics: Siuranella Est 38 routes in Crag

Siuranella Est Statistics

General area statistics
Siuranella Est
38
1
56
16
7
38
38
16
16
16
12
12
12
8
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Huir para Vivir {7a+}
Huir para Vivir {7a+}
Huir para Vivir {7a+}
Brigadista {7a}
Border Line {6c}
Huir para Vivir {7a+}
Brigadista {7a}
83
59
11
Ramadan {8b}
Terrones de Azucar {8a+}
Jamon Jamon {8a+}
Llum de luna {8a}
Super Lua (project) {8a}
Reloaded {8a}
Choripete {8a}
Chikori {8a}
Pucea de Llancol {7c+}
L'Escarmala {7c+}
Mucho Papito {6b}
La Discordia {6b}
Ardi Beltza {6b+}
La Marca del Sorru {6b+}
La Negra Tiene Tumbao {6b+}
Entrada Directa {6b+}
L'Angelet {6c}
Pocapena {6c}
Border Line {6c}
Atraccion Fecal {6c}
Brigadista {7a}
Lo Deje to Blanco {7a}
Huir para Vivir {7a+}
La Discordia {6b}
Mucho Papito {6b}
Brigadista {7a}
Lo Deje to Blanco {7a}
Huir para Vivir {7a+}
La Discordia {6b}
Mucho Papito {6b}
Brigadista {7a}
Lo Deje to Blanco {7a}
Huir para Vivir {7a+}
La Discordia {6b}
Mucho Papito {6b}
Lo Deje to Blanco {7a}
Huir para Vivir {7a+}
Brigadista {7a}
La Discordia {6b}
Border Line {6c}
D'Estranquis {6c}
La Discordia {6b}
Huir para Vivir {7a+}
La Discordia {6b}
Huir para Vivir {7a+}
La Discordia {6b}
Huir para Vivir {7a+}
Siuranella Est
Siuranella Est
Siuranella Est