Site navigation

Ca l'Isabel Statistics

General area statistics
Ca l'Isabel
18
1
12
5
2
18
2
20
18
5
5
5
4
4
3
5
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Boys Don't Cry {7c+}
Boys Don't Cry {7c+}
Boys Don't Cry {7c+}
Ni me n'entero {7a}
Boys Don't Cry {7c+}
75
53
13
Antuan Pirulero {8a}
Boys Don't Cry {7c+}
Invasion {7b+}
El Fetiche {7a+}
Didre Per La Dreta {7a+}
Ni me n'entero {7a}
Ris Riuet {7a}
Gora E.T.A. {6c+}
Isabel {6c+}
Diedre {6c+}
Faraday {5+}
Derbi Paleta {6a}
Escal Que? {6a+}
El Dit Del Gigant {6b}
De Oficio Sus Labores {6b+}
Els Llimones {6c}
Uf, Va Dir Ell {6c}
Aiguamolis De Merda {6c}
Diedre {6c+}
Isabel {6c+}
Ni me n'entero {7a}
Boys Don't Cry {7c+}
Ni me n'entero {7a}
Boys Don't Cry {7c+}
Ni me n'entero {7a}
Boys Don't Cry {7c+}
Ni me n'entero {7a}
Boys Don't Cry {7c+}
Boys Don't Cry {7c+}
Ni me n'entero {7a}
Ni me n'entero {7a}
Boys Don't Cry {7c+}
Boys Don't Cry {7c+}
Ni me n'entero {7a}
Ca l'Isabel
Ca l'Isabel