Site navigation

L'Olla Statistics

General area statistics
L'Olla
38
1
183
74
1
4
19
37
16
38
2
19
64
60
63
1
57
5
5
26
19
19
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Tic I Toc {8a+}
Tic I Toc {8a+}
Tic I Toc {8a+}
Ya Os Vale {7c}
Bistec De Biceps {7b+}
Tic I Toc {8a+}
71
66
14
El Arte de la Vengenza {9a}
Migranya Profunda {8b+}
Kurfil {8b}
Umpah-Pah O Entre Dos Aguas {8b}
Migranya {8b}
Comerc Just {8b}
El Toque De Haduma {8a+}
Cop De Cigala {8a+}
La Cara Que No Miente {8a+}
Tic I Toc {8a+}
El Caganer {6b}
Mayling {6c}
Burden Chuchen {6c}
Cap Rapat {6c}
La Bodega {7a}
Guate, Aqui Hay Tomate {7a}
Complice Line {7a}
Cargol Treu Banya {7a}
Nunca Me Llamami Nova {7a}
Valga'm Deu Quin Patir! {7a+}
Bistec De Biceps {7b+}
Mayling {6c}
Cargol Treu Banya {7a}
Burden Chuchen {6c}
Valga'm Deu Quin Patir! {7a+}
El Caganer {6b}
Nunca Me Llamami Nova {7a}
Cap Rapat {6c}
Alef-Thau {7b+}
Echo {7c}
Mayling {6c}
Cargol Treu Banya {7a}
Burden Chuchen {6c}
Valga'm Deu Quin Patir! {7a+}
El Caganer {6b}
Nunca Me Llamami Nova {7a}
Cap Rapat {6c}
Bistec De Biceps {7b+}
Alef-Thau {7b+}
Ya Os Vale {7c}
Echo {7c}
Bistec De Biceps {7b+}
Mayling {6c}
Cargol Treu Banya {7a}
Burden Chuchen {6c}
Valga'm Deu Quin Patir! {7a+}
El Caganer {6b}
Nunca Me Llamami Nova {7a}
Cap Rapat {6c}
Alef-Thau {7b+}
Echo {7c}
Cop De Cigala {8a+}
Cargol Treu Banya {7a}
Mayling {6c}
Bistec De Biceps {7b+}
Burden Chuchen {6c}
El Caganer {6b}
Valga'm Deu Quin Patir! {7a+}
Ya Os Vale {7c}
Tic I Toc {8a+}
Alef-Thau {7b+}
Alef-Thau {7b+}
La Cara Que No Miente {8a+}
Tic I Toc {8a+}
Bistec De Biceps {7b+}
Nunca Me Llamami Nova {7a}
Cargol Treu Banya {7a}
Mayling {6c}
Tagediebe {7c}
Echo {7c}
El Caganer {6b}
Nunca Me Llamami Nova {7a}
Cap Rapat {6c}
Cargol Treu Banya {7a}
El Caganer {6b}
Burden Chuchen {6c}
Mayling {6c}
Valga'm Deu Quin Patir! {7a+}
Alef-Thau {7b+}
La Cara Que No Miente {8a+}
Tic I Toc {8a+}
Bistec De Biceps {7b+}
Pota D'elefant {7c+}
Tagediebe {7c}
Ya Os Vale {7c}
Echo {7c}
Alef-Thau {7b+}
La Cara Que No Miente {8a+}
Tic I Toc {8a+}
Bistec De Biceps {7b+}
Nunca Me Llamami Nova {7a}
Cargol Treu Banya {7a}
Mayling {6c}
Tagediebe {7c}
Echo {7c}
El Caganer {6b}
L'Olla
L'Olla
L'Olla