Site navigation

Medji Statistics

General area statistics
Medji
31
1
77
16
8
14
9
22
8
38
31
1
16
8
8
6
15
11
15
5
6
3
3
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Haleluja {7b}
Unendliche Geschichte {7a}
Unendliche Geschichte {7a}
Unendliche Geschichte {7a}
Schwarzi Rosa {6b}
Tetto Diretto {7a}
Gitzi Power {7a+}
Gratwandrig {6b}
Gratwandrig {6b}
64
49
1
Leoni {7c}
Hohliecht {7b+}
SA04 {7b}
Haleluja {7b}
Hotel Edelweiss {7a+}
Rose ohne Dornen {7a+}
Gitzi Power {7a+}
Mit Gift {7a}
Unendliche Geschichte {7a}
Elena {7a}
La Réserve Trad {4c+}
La Réserve {4c+}
Ischtig zum Üfstig Trad {6a}
Ischtig zum Üfstig {6a}
Händ Schämm {6a+}
Risse des Lebens {6a+}
Klemmkeilvariante {6a+}
Schwarzi Rosa {6b}
Medji Original {6b}
Medji Original 1 pitch Trad {6b}
Händ Schämm {6a+}
Medji Original {6b}
Händ Schämm {6a+}
Medji Original {6b}
Medji Original {6b}
Händ Schämm {6a+}
Unendliche Geschichte {7a}
Händ Schämm {6a+}
Rose ohne Dornen {7a+}
Medji Original {6b}
Tetto Diretto {7a}
Gitzi Power {7a+}
Eva Luna {6c}
Unendliche Geschichte {7a}
Medji Original {6b}
Gratwandrig {6b}
Rose ohne Dornen Trad {6b}
Gitzi Power {7a+}
Medji Original 1 pitch Trad {6b}
Haleluja {7b}
Ischtig zum Üfstig Trad {6a}
Schwarzi Rosa {6b}
La Réserve Trad {4c+}
Ischtig zum Üfstig Trad {6a}
Eva Luna {6c}
Unendliche Geschichte {7a}
Medji Original {6b}
Gratwandrig {6b}
Rose ohne Dornen Trad {6b}
Gitzi Power {7a+}
Medji Original 1 pitch Trad {6b}
Tetto Diretto {7a}
Händ Schämm {6a+}
Schwarzi Rosa {6b}
Haleluja {7b}
Eva Luna {6c}
Medji Original {6b}
Haleluja {7b}
Gratwandrig {6b}
Gitzi Power {7a+}
Tetto Diretto {7a}
Schwarzi Rosa {6b}
Unendliche Geschichte {7a}
Medji Original 1 pitch Trad {6b}
Rose ohne Dornen Trad {6b}
Klemmkeilvariante {6a+}
Händ Schämm {6a+}
La Réserve Trad {4c+}
Ischtig zum Üfstig Trad {6a}
Medji
Medji
Medji
Medji