Statistics: Medji 34 routes in Crag

Medji Statistics

General area statistics
Medji
34
1
56
13
8
12
9
25
9
38
34
13
8
5
5
12
1
9
12
2
6
3
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Haleluja {7b}
Unendliche Geschichte Trad {7a}
Unendliche Geschichte Trad {7a}
Unendliche Geschichte Trad {7a}
Schwarzi Rosa {6b}
Gratwandrig {6b}
Gratwandrig {6b}
49
1
Leoni {7c}
Hohliecht {7b+}
SA04 {7b}
Haleluja {7b}
Hotel Edelweiss {7a+}
Rose ohne Dornen {7a+}
Gitzi Power {7a+}
Mit Gift {7a}
Unendliche Geschichte {7a}
Unendliche Geschichte Trad {7a}
La Réserve Trad {4c+}
La Réserve {4c+}
Ischtig zum Üfstig Trad {6a}
Ischtig zum Üfstig {6a}
Händ Schämm {6a+}
Händ Schämm Trad {6a+}
Risse des Lebens {6a+}
Klemmkeilvariante Trad {6a+}
Klemmkeilvariante {6a+}
Schwarzi Rosa {6b}
Händ Schämm Trad {6a+}
Händ Schämm Trad {6a+}
Händ Schämm Trad {6a+}
Händ Schämm Trad {6a+}
Unendliche Geschichte Trad {7a}
Rose ohne Dornen {7a+}
Medji Original {6b}
Medji
Medji
Medji