Forum
Logbook
Help

Zentralschweiz Statistics

  • Grades: FR
  • Photos: 98
  • Ascents: 1,136
  • Aka: Luzern
  • Aka: Uri
  • Aka: Schwyz
  • Aka: Obwalden
  • Aka: Nidwalden
General area statistics
Zentralschweiz
2,448
297
6,371
1,136
68
209
631
64
2,331
22
334
1
10
4
50
2,361
63
289
45
1,062
29
1,002
168
3
2
1,023
2
18
668
70
54
687
4
185
98
21
75
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Verbindung {8c+}
Termilater {8b+}
Termilater {8b+}
Onan der Masturbator {8a+}
Kuhhandel {7a}
Termilater {8b+}
Steizit {6b+}
Chum und lueg {6c}
Panorama {6c}
Grat {3}
Casper-Weg {7b+}
Klapperschlange {6c}
60
45
6
50
Licht und Schatten {9a+}
Deal With The Devil {8B}
Pantheon Part 2 {9a}
Brissago extra {9a}
Fingertest {9a}
Aragon {9a}
Verbindung {8c+}
Aktenzeichen XY Ungelöst {8c+}
Verbrecher {8c}
G.H.O.G.H. {8c}
Facile {1}
Abstieg {2}
Topropstand für verschiedene Varianten {2}
Normalweg {2}
Normalweg {2}
Auf- und Abstieg {2b}
Klein Furkahorn SW-Grat {3}
Platte Links {3a}
Rapunzel {3a}
Känteli {3a}
Absolute Beginners {6a+}
Kuhhandel {7a}
Via Gloria {6-}
Löchliwäg {7-}
Schleicher {5c}
Ein Fall für zwei {8a}
Aufseilstelle {5b+ to 5c}
Zink {6a}
Kriecher {6a}
Poseidon {6a+}
Platte {3b}
Pala {3a}
Galtigentürme {3a to 4c}
Plattige Verschneidung {3c}
Siebenschläfer {3a to 3b}
Via Gloria {6-}
Schleicher {5c}
Aufseilstelle {5b+ to 5c}
Zink {6a}
Kriecher {6a}
Rupfer {5b}
Verschneidung {5c}
Maroni Linie {6a}
Alpinist {6a}
Step by Step {5c+}
Absolute Beginners {6a+}
Kuhhandel {7a}
Löchliwäg {7-}
Poseidon {6a+}
Power Explosion {6c}
Ozona {6b}
Z'Brichli {7a}
Telligraph {6b}
Tequila {6b}
Potz-Blitz {6b+}
Ein Fall für zwei {8a}
Aktenzeichen XY {8a+}
Damokles {7b}
Gravitationslist {7c+}
Cause a man {8a}
Billabong {7c}
Eazy {7b}
Vitalstoffe {7b+}
CSI Helvetia {8a}
Ballaststoffe {8a+}
Pollo Loco {5a}
Bambi {6b}
7 Zwerge {6a+}
Absolute Beginners {6a+}
Kuhhandel {7a}
Via Gloria {6-}
Löchliwäg {7-}
Schleicher {5c}
Ein Fall für zwei {8a}
Aufseilstelle {5b+ to 5c}
Zink {6a}
Kriecher {6a}
Poseidon {6a+}
Namenlose Kante {5a}
Cliff Crack {6a+}
Andromeda {6b}
Schildkroeten-Grat {4b}
Direkte Südkante {6b+}
Poseidon {6a+}
Zak-Zak {7a+}
Südgrat {5c+}
Trollertoll {6a+}
Spaceballs {5c+}
RD 4 {5c+}
Munggä Wäg {6a}
Westgrat {6b}
Gipfelnadel {4b}
R23 {5c}
Gipfelnadel {4b}
Zeichen der Freundschaft {6b+}
Südwand {6a+}
Sacremotion {7a}
Direkte Südkante {6b+}
Hanimoon {6a+}
Träweioz {6b}
Specht {6b}
Cliff Crack {6a+}
Simba {3a}
Galtigentürme {3a to 4c}
Kante {3c}
Geri, aller Anfang ist schwer {3b}
Platte {3b}
Pala {3a}
Plattige Verschneidung {3c}
As good as it gets {3c}
Siebenschläfer {3a to 3b}
Rote Pfil {3b}
R23 {5c}
Gipfelnadel {4b}
Südgrat {5c+}
Bire {5a}
Abseilstelle diekt {5b}
Polterquergang {6a}
Nadelriss {5c+}
Munggä Wäg {6a}
Bella Vita {6a}
Incredibile {6a}
Zeichen der Freundschaft {6b+}
Südwand {6a+}
Sacremotion {7a}
Direkte Südkante {6b+}
Hanimoon {6a+}
Träweioz {6b}
Specht {6b}
Cliff Crack {6a+}
Conquest of Paradise {6a+}
Heidi {6c+}
Pervert Man {7c}
Laserblade {8a}
Dominique {7b+}
Onan der Masturbator {8a+}
Linea Alba {7c+}
Aktenzeichen XY {8a+}
Vlatava {7c}
Ballaststoffe {8a+}
Silberlady {7b}
Cause a man {8a}
Verbindung {8c+}
Bambi {6b}
7 Zwerge {6a+}
Pollo Loco {5a}
Madagaskar {6b+}
R23 {5c}
Gipfelnadel {4b}
Zeichen der Freundschaft {6b+}
Direkte Südkante {6b+}
Hanimoon {6a+}
Südgrat {5c+}
Träweioz {6b}
Specht {6b}
Conquest of Paradise {6a+}
Silberlady {7b}
Südwand {6a+}
Sacremotion {7a}
Cliff Crack {6a+}
Goldmarie {6a+}
Schildkroeten-Grat {4b}
Perrenoud {6a}
Galengrat Verschneidung {5c}
Gumpiroute {6b+}
Curiosity {6b+}
Westkante {6a+}
4c
5b {5B}
4a
Südpfeiler {6a+}
Zentralschweiz
Zentralschweiz
Erotisches Karussell
Bubiwändli
Innerthal Staumauer
Schlänggen
Hummel
Zäckänäscht
Zwingsbrügg
Pilo
Sector A
Yelo
Muotathal
Fallenflue
Erstfeld
Telli
Sarneraatal
Axen
Zentralschweiz
Niemerstaffel
Ibergeregg
Chli Schijen
Panoramaweg
Sector B
Sector 1
Hauptgipfel
Galtigenplatte
Sector D
Sector D
Meiental
Sustenbrüggli
Windeggen
Pilatus
Melchsee Frutt
Melchaa
Chämiloch
Schrattenflue
Mythen - Ybrig
Rigi
Hefti
Gersauer Klettergärten
Schächental
Hefti
Holzegg
Vorne
Hauptgipfel
Rynächt Pfeiler
Telli
Mythen - Ybrig
Wijer
Schrattenflue
Unteraxen
Zentralschweiz
Chämiloch
Ibergeregg
Ibergeregg
Holzegg
Erstfeld
Chämiloch
Schächental
Furkagebiet
Göscheneralp
Gersauer Klettergärten
Polizeiposten Sarnen
Lungern
Bockmattli
Melchsee Frutt
Schlänggen
Chäppeliwand
Pilatus
Klewenalp