Site navigation

1st Block (Sokak Kopegi) Statistics

General area statistics
1st Block (Sokak Kopegi)
11
1
16
7
4
1
6
10
10
7
5
7
3
2
Climb Heights
Difficulty Band
YDS Grade Profile
AU Grade Profile
FR Grade Profile
Rating System Profile
Protection Rating Profile
Tick Type Profile
Climb Quality
Climb Relative Difficulty
YDS Ascent Grade Profile
AU Ascent Grade Profile
FR Ascent Grade Profile
Ascent Seasonality
Salkim Sogut {7+}
33
37
8
Zangoc {8-}
Salkim Sogut {7+}
Jupiter {7}
Kanedyen {7-}
Kent ve Kopekler {7-}
XL {6+}
Serenad {6}
Bela {5}
Karga {4+}
341 {4}
341 {4}
Karga {4+}
Bela {5}
Serenad {6}
XL {6+}
Kent ve Kopekler {7-}
Kanedyen {7-}
Jupiter {7}
Salkim Sogut {7+}
Zangoc {8-}
Kanedyen {7-}
Bela {5}
Serenad {6}
Bela {5}
Serenad {6}
Kanedyen {7-}
Kanedyen {7-}
Serenad {6}
Kanedyen {7-}
Bela {5}
Serenad {6}
Bela {5}
Serenad {6}
Kanedyen {7-}
Kanedyen {7-}
Serenad {6}
1st Block (Sokak Kopegi)
1st Block (Sokak Kopegi)