Cristallo (6b) - route label.jpg - taken 8 years ago

Photo record
6b Cristallo
Melwin Quacke
Tour photos uploaded by Melwin Quacke

Route label, done the Swiss way.

Tour photos on trip
Wed 26th Jul 2006
Fri 6th Jan 2012 2 years ago