Bridge Mountain - East Face of Bridge Mountain - taken 1 years ago

Photo record
Bridge Mountain
David Gibbs
Tour photos uploaded by David Gibbs
David Gibbs
Tour photos taken by David Gibbs
Wed 12th Dec 2012
Thu 10th Jan 2013 1 years ago