Help

Mechová stěna

18

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

FA: B. Brodský, J. Kubíček & J. Rybák, 2015

Nástup rozbíhající se trhlinou, pak jejím levým směrem.

FA: B. Brodský, J. Kubíček & J. Rybák, 2015

Nástup rozbíhající se trhlinou, pak jejím pravým směrem.

FA: B. Brodský, J. Kubíček & J. Rybák, 2015

Nástup přes převis. Pak již lehčeji kolmou stěnou.

FA: B. Brodský, J. Kubíček & J. Rybák, 2015

FA: B. Brodský, J. Kubíček & J. Rybák, 2015

Nástup vlevo od koutu. Kompaktní stěnou po lištách.

FA: B. Brodský, J. Kubíček & J. Rybák, 2015

Nápadným koutem vedoucím ve středu Mechové stěny (lehce) pod převis. Přes něj podél převislé spáry.

FA: B. Brodský, J. Kubíček & J. Rybák, 2015

Po pilířku, který ohraničuje zprava Jirkův Kout.

FA: J. Rybák, 2015

FA: J. Rybák, 2015

FA: J. Rybák, 2015

Nad koncem Sokola pokračuje další cesta, Sauronovo oko

FA: J. Rybák, 2015

stavěním do jemné položené plotny, odtud stěnou přes ležící blok k v.b.

FA: 2016

z ležícího bloku direkt přes Oko a 4 borháky k v.b.

FA: B. Brodský & J. Rybák, 2016

rajbasem na polici, kolmou stěnkou k ležícímu bloku a vlevo šikmým koutem k v.b.

FA: B. Brodský & J. Rybák, 2016

nevýrazným koutkem na polici, pod převis a přímo přes 6 borháků k v.b.

FA: B. Brodský & J. Rybák, 2016

kolmou stěnou na polici, pod převis se spárkou a jí přes 7 borháků k v.b.

FA: B. Brodský & J. Rybák, 2016

kolmou stěnou na polici, pod převis a jím přes 7 borháků k v.b.

FA: J. Rybák, 2016

vhloubením přes police a mělké kouty přes 6 borháků k v.b.

FA: B. Brodský, 2016

Hello!

First time here?

theCrag.com is a free guide for rock climbing areas all over the world, collaboratively edited by keen rock climbers, boulderers and other nice folks.

You can log all your routes, connect and chat with other climbers and much more...

» go exploring, » learn more or » ask us a question

Activity

Check out what is happening in Mechová stěna.