Help

Ondřej

 • Grade context: UIAA
 • Ascents: 2
 • Aka: Andreas
9
UIAA

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Ethic inherited from Údolí Zábrdky

PODMÍNKY LEZENÍ

 • Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
 • nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály.
 • Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
 • zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
 • zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
 • lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE

Climbing rules:

 • The permit is valid for free climbing. Ice climbing, drytooling, bouldering and via ferrata are not allowed.
 • Trees and plant cover of rocks must not be removed. Do not damage the rock surface.
 • Prohibition of RP and OS if the rope would rub the rock. Extend the belay on the rock to not to rub the edge.
 • Prohibition of magnesium and metal protective devices.
 • Prohibition of abseiling behind trees and shrubs, climbing on rocks soaked with water, snowy and glaciated.
 • Bottom climbing, max. 5 team members, TOP ROPE ban.

> Zdroj / Source: https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-20/

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

FA: & vor, 1970

FA: Jakob Turek, 1995

FA: Hasso Gantze & A.Kittler, 1996

FA: Radek Mikuláš & V.Strnad, 1995

FA: Martin Dzik, 1998

FA: Radek Mikuláš & V.Strnad, 1995

FA: Radek Mikuláš & V.Strnad, 1995

FA: \"Camel\", 2001

FA: \"Camel\", 2001

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Ondřej.