Help

Levá plotna

  • Grade context: UIAA
16
UIAA

Description

Velká položená cca 40m vysoká plotna v levé části Branických skal. Svrchní desky vápence se vlivem geologických tlaků odpojují ve velkých plochách od masivu. Velmi lámavé skály, pouze místy je skála kompaktní. V pravé části jsou převislé převážně nestabilní bloky skály. Vápenec se (nejvíce na jaře) odlupuje po šupinách, kamenech, nebo ve velkých blocích ze svrchní desky. (Zdroj https://www.horosvaz.cz/skaly-skala-9026/)

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Úplně v levé části ploten, druhá cesta od pravé hrany, držte se nalevo.

FA: Jan Michl & Martin Tučka, 2013

Nalevo až za hranou. Plotnou vlevo podél hrany, vlevo je ještě Honzovo cesta.

FA: Martin Tučka & Jan Michl, 14 Jan 2014

Nelézt !!

...nalevo od cesty Polib (stříbrný bh), pokračování příště, nebylo počasí - jištění nepokračuje.

Don't climb !!

FA: Martin Tučka, 2015

Nalevo od "Scream of Stone". Linie na tréning "štandování" ... (přímo je skála silně rozlámaná).

Slanění vpravo na 2x !!

  1. Přímo - "Polib SI"

  2. Vlevo - "Polib MI"

  3. Doprava - "Polib JI"

  4. Vlevo - "Polib NÁM"

  5. Doprava - "Polib MU"

  6. Přímo - "Polib MĚ"

FA: Libor Tvrdík a Martin Tučka, 1 Jul 2013

Relativně nejpevnějším pásem mezi porušenými a odfouknutými deskami v levé části plotny.

Přímo a doprava na polici, přímo přes další nýty ke slanění.

Mírně lámavá skála, cesta není vhodná pro nezkušené lezce - Slanění 2x20m

FA: Martin Tučka & P.Babinec, 5 Mar 2011

Třetí dlouhá cesta zleva (s obloukem vlevo) - hodí se dlouhé expresky.

Dolů slanění na 2x.

FA: Filip Shustr & David Suchopár, 20 Apr 2012

Krátká cesta uprostřed plotny (4 tmavé borháky), nalevo od cesty "Makáč".

FA: Martin Tučka & Martin Válek, 20 Apr 2012

Ve středu plotny (stříbrné borháky), levá cesta ze tří, společné (dvoj) slanění.

FA: Petra Michvocíková & Martin Tučka, 20 Apr 2012

Ve středu plotny, prostřední cesta přes hrb (tmavé borháky), společné (dvoj) slanění.

FA: Martin Tučka & Petra Michvocíková, 22 Apr 2012

Ve středu plotny, pravá cesta (stříbrné borháky) ze tří (prodloužit jištění), společné (dvoj) slanění.

FA: Petra Michvocíková & Martin Tučka, 22 Apr 2012

Nástup vpravo dole vedle cesty "Kartáč". Stěnou přímo přes 3 tmavé borháky a přes břicho na polici ke slanění.

FA: 4 Jun 2012

Pásem plotny mezi keři (8x stříbrný borhák) pod temeno ke slanění (stěnová knížka, trilobiti).

Pro slanění (2x) použijte štandy vedlejších cest, nejlépe vlevo "Stmíváč", POZOR na padající kameny při stahování lana.

FA: Libor Tvrdík & Martin Tučka, 16 Apr 2013

Převisem u keře a plotnou - tmavé borháky.

FA: Martin Tučka & Libor Tvrdík, 10 Jul 2012

Převisem vpravo od keře a plotnou.

FA: Martin Tučka, 20 Oct 2012

Nalevo od cesty "Pizza al spinaci". Nástup přes břicho, přímo přes šikmou rampu a světlým pásem (3 borháky) ke slanění. (50m lano stačí)

FA: Martin Tučka, 25 Aug 2012

STŘEDEM plotny nejvýraznějšího trojúhelníku u levého okraje převisů. (Tmavé borháky při pravém okraji plotny je druhá část Aničky.)

Nástup u štandu na okraji plotny, vpravo koutem (2 bh) a přímo středem plotny přes 4 nýty ke slanění.

Při slanění dejte pozor na konce lana. V půlce je štand na případné přesednutí při slanění "Pizza al spinaci" nebo "Anička".

FA: Martin Tučka & Ondřej Běhal, 18 Jul 2011

Hello!

First time here?

theCrag.com is a free guide for rock climbing areas all over the world, collaboratively edited by keen rock climbers, boulderers and other nice folks.

You can log all your routes, connect and chat with other climbers and much more...

» go exploring, » learn more or » ask us a question

Activity

Check out what is happening in Levá plotna.