Help

Hrad

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Jižní Čechy

(English below) S lezením nebývá problém, zakazů je minimum. Na TheCrag se znažíme udržovat, kde je povoleno lézt, ale před tím, než vyrazíte do skal, vždy doporučujeme ověřit v Databázi Českého horolezeckého svazu že je daná oblast otevřená pro lezení - nejde jen o povolení od ochrany přírody nebo majitele pozemku, ale třeba i z důvodu rizika pádu stromů, nestabilní skály nebo hnízdění ptáků. Zde je vysvětlení ikonek na jejich stránce:

znamená aktuálně celkový zákaz lezení (často jen sezónní). Když je jen do půlky, tak je zakázáno lezení jen na určitých skalách

🐔 znamená dočasnou uzavírku, která bude brzy vyřešena (většinou hnízdící ptáci). Červeně jde o celkový zákaz lezení v oblasti, Oranžově jde o zákaz lezení jen na určitých skalách.

_____________________________________

On TheCrag, we try to maintain where climbing is allowed, but before you go climbing, we always recommend checking in the Database of the Czech Mountaineering Association that the area is open for climbing - this is not only a matter of permission from nature conservation or the land owner, but also could be due to the risk of falling trees, unstable rock or nesting birds. Here is an explanation of the icons on their website:

means currently a total ban on climbing (often only seasonal). When it is only halfway, climbing is prohibited only on certain rocks

🐔 means a temporary closure that will be resolved soon (mostly nesting birds). Red is a general ban on climbing in the area, orange is a ban on climbing only on certain rocks.

Ethic inherited from U Mamuta

Buďte ohleduplní k chatařům!!!

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Koutovou spárou šikmo ubíhající pod přev. stěnou.Koutovou spárou šikmo ubíhající pod přev. stěnou.

FA: F. Pozniak, K. Budinský & P. Konečný, 1979

Lezení po lištách v pevné skále s perfektním jištěním. Možno lézt i za deště. Pravděpodobně lehčí, ale krásná cesta!

Někdy též nazývaná Yosemitská spára! Pěkné lezení v relativně pevné stěně - možno lézt i za deště. Je rozumné si vzít pár friendů.

FA: M. Řezáč & P. Konečný, 1979

Vpravo od Yosemitské, stěnou vzhůru a v polovině doprava za hranu a na vrchol.

FA: J. Zachariáš, 1993

Nástup u levé hrany a členitým terénem na šikmou poličku, 2 m vlevo a vzhůru k zářezu, tím na vrchol.

FA: P. Konečný, K. Budinský & F. Pozniak, 1978

Nástup společný s Údolní cestou, zhruba v 1/3 traverz doprava za hranu ke kruhu, poté stěnou přímo na vrchol.

FA: Dvořák, Škopek & Otradovský, 1987

Nástup jako Duch Cát, z hrany traverz vlevo a stěnou přes nýty na vrchol.

FA: Kouba & Kučera, 1993

Nástup v koutě, stěnkou doleva na hranu a jí na vrchol.(poznámka: "Já sem jdu chcát..."

FA: J.Zachariáš, 1978

Nástup jako duch Cát a středem stěny.

FA: J. Novák & P. Holub

Koutem na velkou plošinu a zářezem nebo levou stěnou na vrchol.

FA: P. Konečný, 1978

Přes skobu pod převis, dále přímo přes borhák na velkou polici a vpravo přes levý bh n. t.

FA: A. Romanovský, 1995

Přes 2bh na polici a přes třetí bh n. t.

FA: Dan Vaněček, 1995

Vl. od pr. hrany masivu z velkého balvanu rozlámaným koutem, stěnkou, přes stupně na vrchol.

FA: K. Budinský, 1978

Nástup pod převisem (skoba), stěnou ke kruhu a na vrchol.

FA: T. Kouba & Z. Kučera, 1987

Členitou stěnou na polici a zářezem vl. na vrchol.

FA: K. Budinský, P. Konečný & F. Pozniak, 1978

Vpravo od cesty Andělka přímo přes převisy (bh) na vrchol.

FA: T. Kouba, M. Petrák & P. Novák, 1990

Nástup vpravo od Via Euforia přes převis (bh) na vrchol.

FA: J. Zachariáš & H. Zachariášová, 1986

Hello!

First time here?

theCrag.com is a free guide for rock climbing areas all over the world, collaboratively edited by keen rock climbers, boulderers and other nice folks.

You can log all your routes, connect and chat with other climbers and much more...

» go exploring, » learn more or » ask us a question

Accommodations nearby more Hide

Share this

Mon 24 Jul
Check out what is happening in Hrad.

Get a detailed insight with a timeline showing

  • Ticks by climbers like you
  • Discussions of the community
  • Updates to the index by our users
  • and many more things.

Login to see the timeline!

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文