Help

Bašta

18

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Choustník

Parking: N 49°20.17875', E 14°50.80007' Z parkoviště se dáme lesní cestou přímo ke skalám (10 - 15 min). // From the parking, take forest path directly to the rocks (10-15 minutes walk).

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Nástup koutovou spárou na plošinku, odtud doprava přes bh na vrchol.

FA: J.Pech & F.Pozniak, 1973

FA: F.Vondruška, 1992

Středem převislé stěny pomocí spárek na římsu, dále ke kruhu a vzhůru na vrchol.

FA: J. Zachariáš & J. Prchlík, 1978

FA: P. Konečný & M. Řezáč, 1979

1 m vpravo od hrany (sk) přímo přes polici na vrchol, jištěno přes kruh Cesty květin.

FA: Dan Vaněček, 1994

FA: J. Zachariáš & K. Budínský, 1978

FA: J. Pech & F. Pozniak, 1973

FA: K. Budinský, 1979

FA: F. Pozniak & J. Pech, 1973

FA: J. Pech & F. Pozniak, 1973

FA: M. Krofta & J. Pištěk, 1981

FA: J. Hauser, P. Konečný & J. Zachariáš, 1976

FA: J. Zachariáš & J. Řezáč, 1981

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Bašta.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文