Help
15

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Cesta nejvíce vlevo na stěně za rohem. Kolmou hladkou stěnou přes tři nýty a pak dále již lehčeji přes další dva nýty ke slaňáku.

FA: R. Blahník & P. Obst

Hranou na plošinku, doleva za hranu a vzhůru šikmo doleva k rozeklanému převisu a přes něj na vrchol.

FA: František Mezera & Z. Masner, 1991

Hranou na plošinku a vzhůru do koutové spáry. Přes dutý blok doleva na ukloněnou hranu a trhlinkami k řetězu.

FA: František Mezera & Z. Masner, 1991

Stěnou vpravo od hrany na polici. Zleva okolo převisu a spárou (kr) a trhlinami k řetězu.

FA: František Mezera & Z. Masner, 1991

Trhlinami a stěnou pod střechu. Zprava spárou a stěnou ke kruhu. Vzhůru do kouta a jím a trhlinami až na úplný vrchol k rezavému slaňovacímu kruhu.

FA: František Mezera & Z. Masner, 1991

Vlevo od cesty Noční Motýl. Podél schodovitě zalomené hrany přes bh pak kolmou a na závěr poklopenou stěnkou ke slaňáku.

FA: František Mezera & Z. Masner, 1991

Trhlinou ke kruhu. Zprava na římsu a stěnou ke 2. kr. Zleva vzhůru převislou stěnou na ukloněnou plotnu a vhloubením na vrchol.

FA: František Mezera & J. Graci, 1991

Koutem a stěnou na balkon (bh). Spárou vzhůru pod převis a zprava přes něj na vrchol.

FA: František Mezera & Z. Masner, 1991

Krásná cesta podél hrany dole přes dva kruhy a dále přes nýt a kruh opět k nýtu tentokrát mírně doleva a přes poslední nýt ke slaňáku.

FA: František Mezera & Z. Masner, 1991

Stěnou, téměř v jejím středu přes nástupový kruh a dále přes dva kruhy na polici a dále širokou spárou do kouta na vrchol.

FA: František Mezera, 1991

Zprava k odštěpu, přes dva bh a vzhůru na polici (bh). Přímo přes plotnu (bh) a převis (bh) k vrcholu (řetěz).

FA: František Mezera, 1991

Nástup stejně jako 'Italská cesta', od jejího prvního (a jediného) kruhu doleva přes nýt na polici. Zleva podél stromu vzhůru na blok a trhlinou k poslednímu nt s cestou 'Italská cesta' a tou ke společnému řetězu.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Z bloku vzhůru (kr) na polici a zprava podél stromu trhlinou dále přes jeden nýt na vrchol k řetězu 'Předávkování'.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Vzhůru doprava na stupeň a pak přímo přes tři nýty na polici a stěnou k poslednímu nýtu cesty 'Italská cesta' a tou na vrchol ke společnému slanění.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Z bloku překrok doprava na hranu a tou na vrchol. Štand u borovice nebo u levého řetězu.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Pevnost.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文