Logbook
Help
13
UIAA

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

 1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

 4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Czechia

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

 • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
 • principles of first ascents and installing fixed protection
 • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
 • prohibition of creating and chopping holds
 • which type of traditional climbing gear is allowed and don't damaging rock (nuts, ufos vs. friends, wires, hexes and cams)
 • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
 • restrictions resulting from weather conditions (prohibition of climbing on wet rock (eventually days after rain) or during winter)

Rules:

 1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

 2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

 3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Dlouhá cesta v levé části boční (jihozápadní) stěny masivu 'Hláska'. Dole dva nt u špinavého koutu, pak po vlastním po spáře, závěrečná stěna pěkná a již dostatečně odjistěná.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

V levé části masivu 'Hláska', nástup jako 'Rub A líc', pak jde doprava podél diagonální spáry, kříží cestu 'Od hradu dále' a pokračuje až na hranu masivu 'Hláska', kde se spojuje s cestou 'Voko bere'.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Hezká dlouhá cesta kolmou stěnou v pevné skále. Středem stěny v levé části masivu 'Hláska'.

FA: P. Obst, František Mezera, Květa Šolarová & V. Lhotka, 1998

Krásně exponovaná hrana, těžší jenom u 2. a 3. nýtu. Dlouhá skoro 40 metrů. Levou hranou hlavní části hlásky.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1997

Středem hlavní části masivu 'Hláska' (nalevo od komínu). Nádherná cesta na nejvyšší stěnu oblasti.

Poslední nýt se vyplatí prodloužit, aby netáhlo lano. Slanění komínem s přesedáním uprostřed. Původně 7+

FA: O. Huml, František Mezera & R. Číp, 1995

Výrazným a dlouhým komínem v pravé části sektoru stále n.v.

FA: 1975

Vpravo od cesty 'Komín' položenou stěnou a koutem na vrchol.

FA: Z. Dušek, 1994

Od nástupu cesty 'Regulátor' přímo kolmou hranou a na vrchol pilíře.

FA: P. Sláma, Martin Tučka & František Mezera, 26 Nov 2017

Pěkná cesta v pravé části masívu 'Hláska'.

FA: J. Zachariáš & Z. Vaník, 1992

Nástup stejně jako 'Jindrova cesta', nad nýtem doprava. Konec stejný.

FA: Jakub Horčička & Ritchi Pitchi, 2003

Cestou 'Jindrova cesta' pod převislou stěnku, přes ní šikmo vlevo na levou hranu a tou a podél ní ke slanění.

FA: P. Obst & R. Blahník, 2004

Pěkná lehčí cesta, v pravé části stěny, nástup nevýrazným koutem mezi masivy 'Hláska' a 'Bašta', pak stále rovně.

FA: Z. Dušek & D. Sobíšková, 1994

Nástup vlevo od cesty 'Tanec s vlkem', hranou přes 4 bh na balkon, vlevo na převis a přes 2 bh na pilíř ke štandu.

FA: Martin Tučka, P. Sláma & František Mezera, 5 May 2019

Hello!

First time here?

theCrag.com is a free guide for rock climbing areas all over the world, collaboratively edited by keen rock climbers, boulderers and other nice folks.

You can log all your routes, connect and chat with other climbers and much more...

» go exploring, » learn more or » ask us a question

Activity

Check out what is happening in Hláska.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文