Help
14

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Kratší cesta po spárách. Dvojspárou na plošinku. Stěnkou na vrchol. V polovině cesty u borovičky je slaňák cest 'Dobříšská hrana' a 'Dubová hrana'.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Mezi cestou 'Koleje' a 'Dubová hrana, ke slaňáku cesty 'Koleje'.

FA: D. Hampejs & M. Kaiser, 2005

Stěnou do zářezu (nt.). Zářezem vzhůru přes další nýt a doprava na plošinku (sl.). Cesta dále pokračuje vrcholovou stěnkou přes další nýt ke slaňáku.

FA: Příbramští lezci

Středem stěnky ke slanění. Přímo vylezená původní cesta 'Kursk napravo'. Po těch samých nýtech, jen se leze zcela přímo.

FA: R. Blahník, 2006

Přes 3 jištění mezi cestami 'Dubová hrana' a 'Cesta úplňku'. Krátká cesta plotnou. Vpravo od nýtů.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 2000

Koutem přes dva nýty k nápadnému odštěpu přes něj (2 nýty) zleva do spáry a na vrchol.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Nástup středem stěnky přes menší převis na patro a z něj mírně doleva k hrance a podél ní až n.v.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Nástup stejně jako cesta 'Jen pro bílé', kolmou stěnou přes polici, u 3 bh. doprava rajbasem na vrchol ke stejnému slaňáku jako cesta 'Jen pro bílé'. Silová první polovina, potom technicky v položené plotně s malými chyty.

FA: O. Huml, 1993

Koutem a nahoře spárou na vrchol.

FA: Příbramští lezci, 1975

Oblou hranou po sklopených chytech na plošinku a okolo bloku a na vrchol. Technické jemné lezení. První je vysoko a nepříjemně se cvaká.

FA: O. Huml & R. Číp, 1992

Dole kolmou stěnou na poličku a trhlinami na plošinku. Vzhůru přes blok na vrchol.

FA: Příbramští lezci, 1975

Spárou přes převis na vrchol.

FA: Příbramští lezci, 1975

Nevýrazným pilířem přes dva nýty ke slaňáku.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1991

Kominkem mezi masivem 'Hradby' a 'Strážce' na vrchol.

FA: Příbramští lezci, 1975

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Hradby.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文