Help

Access: State of emergency (lockdown) - from March 1st till May 11th (?) (extended)

  1. Ban on movement between districts.

  2. Maximum 2 persons in public places (or more if they are members of one household).

  3. Indoor climbing gyms are closed.

  4. Restrictions on the entry of foreigners.

Source: Ministry of the interior of the Czech republic - Coronavirus Information of Mol

See warning details and discuss

Created 6 weeks ago - Edited 12 days ago
10

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

První cesta vlevo, hranou menšího skalního bloku vlevo od cesty 'Mrtví nezpívají' ke sl.

FA: J. Rozmajzl, 1995

Středem kratší samostatné stěnky nalevo.

FA: O. Sobotka & J. Rozmajzl, 1995

Nástup vpravo od cesty 'Mrtví nezpívají'. Po vlastním podél spáry ke slanění vlevo.

FA: J. Rozmajzl, 1995

Členitou stěnkou nalevo od kouta cesty 'Plesk'. Nejištěno

FA: O. Sobotka & J. Rozmajzl, 1995

Výrazným koutem přes kruh. Trochu špinavé a zarostlé.

FA: J. Rozmajzl & J. Doležalová, 1995

Nástup položeným koutem jako cesta 'Plesk', doprava a přímo stěnou, nahoře kompaktní hranou přes 5 nýtů ke slanění doprava od cesty 'Údolní cesta'.

FA: R. Blahník & P. Obst, 2004

Stěnou nalevo od hrany, kde vede cesta 'Zatracený vedro'. Dole přes 2 nýty, pak přes převis (2 nýty) a přes smyčku a nýt ke slanění.

FA: R. Blahník & František Mezera, 1992

Nástup převískem a dál přímo výraznou hranou přes 3 nýty na terasu. Kolem nýtu společného s 'Údolní cestou' a vlevo koutem snadno ke slanění. Silově technická cesta, délka pomůže.

Údolní stěnou přes nýt na terasu (nýt vlevo) a přes převísek (2 nýtyú ke slanění. Pod prvním se dá přijistit hrot.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1992

Pravoúhlým koutkem vpravo od 'Údolní cesty' (nýt) na terasu, vpravo k dalšímu nýtu a ke slanění nalevo. Trnka u nástupu a trochu mechu a volných kamenů v cestě.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1992

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Hrad.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文