Help
21

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

V horní části podél hladké hrany vytvarované do podoby obrácených schodů.

FA: O. Sobotka, 1994

Začíná vpravo od hlavního kouta přes 5 kruhů podél celého kouta. Závěrečná pasáž vede od kruhu doleva a podél hranky ke slaňáku. Přímo vede narovnání 'Positiv direkt'.

FA: O. Huml & František Mezera, 1994

Od posledního jištění cesty 'Positiv' přímo na vrchol.

FA: O. Blahník, 1999

Kolmá stěna přes tři nýty a s několika boulderovými pasážemi. Dlouhé přešahy, možná i těžší.

FA: František Mezera, Květa Šolarová & P. Soukal, 1994

Prodloužení cesty 'Sedativ'. Z terasy u vody přímo pravou stěnou (3 nýty + sl.). Vlevo stěnou a hranou (5 nýtů a sl.).

FA: J. Ježek, 2013

Vpravo od cesty 'Sedativ', mírně převislou hranou po oblých chytech.

FA: František Mezera, P. Soukal & Květa Šolarová, 1994

Vpravo od cesty 'Negativ' po pravé straně hrany nad vodou.

FA: J. Šefl & P. Soukal, 1994

Převislou schodovitou stěnou přes 4 bh ke slaňáku.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1994

Členitým koutem, který je převislý a odjištěný třemi kruhy.

FA: František Mezera & Květa Šolarová

Po převislé hraně vpravo od cesty 'Aeroflot' a k jejímu slanění.

FA: R. Blahník & František Mezera, 2000

Převislou stěnkou přes 5 nýtů a pak dále převislým vrcholem stěny.

FA: Z. Dušek, 1993

Cesta nad vodou nejvíce vpravo v čelní stěně přes 3 nt. pak z boku horní hlavy přes další 2 nt. ke slaňáku.

FA: Z. Dušek & D. Hampejs, 1993

Pravou hranou u vody přes dva bh. na polici a stěnou (2 bh.) ke sl.

FA: Z. Dušek & J. Gracel, 1993

Středem stěny na polici, poté přímo za pomoci levé hrany a trhlin přez 1. a 2. nýt na balkón, dále cestou 'Jackův smích', tou n.v.

FA: J. Ježek, P. Holík & E. Holíková, 2013

Koutem a doleva spárou na polici. Stěnou přes poslední hák cesty 'Jackův smích' ke sl.

FA: Z. Dušek & J. Gracel, 1993

Koutem a hranou ke kruhu. Hranou přes 2 kruhy ke slanění.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1993

Z pravé terasy levou hranou přes 3 kruhy ke slanění.

FA: František Mezera, Květa Šolarová & P. Soukal, 1993

Z pravé terasy (kruh) koutem přes 2 nýty.

FA: E. Tesař & L. Majerová, 1993

Z pravé terasy (kruh) stěnou (nýt) přes převis (nýt) a stěnou ke sl.

FA: Z. Dušek, 1993

Z terasy za pravou hranou, stěnou přes smyci a kruh ke slanění.

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 1993

Asi 20m od cesty 'Pravá levárna' je na stejné úrovni široký pilíř, jeho středem na vrchol.

FA: Z. Dušek & J. Gracel, 1993

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Nový svět.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文