Help
8
UIAA

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

 1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

 4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Czechia

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

 • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
 • principles of first ascents and installing fixed protection
 • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
 • prohibition of creating and chopping holds
 • which type of traditional climbing gear is allowed and don't damaging rock (nuts, ufos vs. friends, wires, hexes and cams)
 • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
 • restrictions resulting from weather conditions (prohibition of climbing on wet rock (eventually days after rain) or during winter)

Rules:

 1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

 2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

 3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Nástup nalevo z lávky vpravo před pevností. Přes převísek a levým koutem k řetězu.

FA: Martin Tučka & P. Sláma, 5 May 2019

Nástup z lávky, přes převis a položenou stěnkou (4 stříbrné bh) mezi cestami 'František Nepil' a 'To musí bej švuňk!', dále středem pilířku (bh ze sousední cesty) k řetězu.

FA: Martin Tučka, P. Sláma & František Mezera, 5 May 2019

Nástup uprostřed lávky mezi masivy 'Pevnost' a 'Hláska'. Koutem přes poličky a dále podél levé hrany (6 bh) k řetězu vlevo.

FA: Martin Tučka & František Mezera, 28 Apr 2019

Nástup na lávce mezi masivy 'Pevnost' a 'Hláska', vpadlou stěnkou v pravé části na polici ke slaňáku.

FA: Martin Tučka & František Mezera, 28 Apr 2019

Druhá cesta nalevo od cesty 'Bobake'. Lehkým koutem k mailloně, levou stěnou na pilíř k řeťězu a levou částí vrcholové stěnky na temeno ke sl.

FA: František Mezera & Martin Tučka, 11 May 2019

Nalevo podél cesty 'Bobake', přes převísky na hranu a stěnou k řetězu.

Dá se pokračovat libovolně horní stěnkou.

FA: 2019

Levá ze dvou cest nalevo od masivu 'Hláska', vhodné při menším stavu vody.

Nádherná, dlouhá cesta se závěrečným dolezem na vrcholovou stěnu. Doporučuje se štandovat na pilíři (cca 30 m) pod vrcholovu stěnou (cca 15m).

FA: František Mezera & Květa Šolarová, 2003

Dlouhým pilířem na travnaté patro s šípkem (cca 30 m, štand) a komínem na vrchol (cca 15 m). Pravá ze dvou cest nalevo od Hlásky. Doporučeno lézt jako dvojdýlku, štand pod závěrečným komínem.

Sanace terénu a jištění provedena 2003.

FA: M. Kraft, J. Rozmajzl & J. Doležalová, 1995

This cliff is unlocated

If you know where this cliff is then please take a minute to locate it for the climbing community. contact us if you have any issues.

Activity

Check out what is happening in Mezera.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文