Help

Na papírně

  • Grade context: UIAA
3

Description

Skála stojící přímo u silnice mezi Prvním a Modrým lomem.

Access issues inherited from Jižní Čechy

(English below) S lezením nebývá problém, zakazů je minimum. Na TheCrag se znažíme udržovat, kde je povoleno lézt, ale před tím, než vyrazíte do skal, vždy doporučujeme ověřit v Databázi Českého horolezeckého svazu že je daná oblast otevřená pro lezení - nejde jen o povolení od ochrany přírody nebo majitele pozemku, ale třeba i z důvodu rizika pádu stromů, nestabilní skály nebo hnízdění ptáků. Zde je vysvětlení ikonek na jejich stránce:

znamená aktuálně celkový zákaz lezení (často jen sezónní). Když je jen do půlky, tak je zakázáno lezení jen na určitých skalách

🐔 znamená dočasnou uzavírku, která bude brzy vyřešena (většinou hnízdící ptáci). Červeně jde o celkový zákaz lezení v oblasti, Oranžově jde o zákaz lezení jen na určitých skalách.

_____________________________________

On TheCrag, we try to maintain where climbing is allowed, but before you go climbing, we always recommend checking in the Database of the Czech Mountaineering Association that the area is open for climbing - this is not only a matter of permission from nature conservation or the land owner, but also could be due to the risk of falling trees, unstable rock or nesting birds. Here is an explanation of the icons on their website:

means currently a total ban on climbing (often only seasonal). When it is only halfway, climbing is prohibited only on certain rocks

🐔 means a temporary closure that will be resolved soon (mostly nesting birds). Red is a general ban on climbing in the area, orange is a ban on climbing only on certain rocks.

Ethic inherited from Jižní Čechy

Nic speciálního

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

FA: J. Kotouček & T. Blažek, 2008

Převislou spárou na balkónek (nýt) a na vrchol.

FA: T. Kouba, 1993

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Accommodations nearby more Hide

Share this

Tue 25 Jul
Check out what is happening in Na papírně.

Get a detailed insight with a timeline showing

  • Ticks by climbers like you
  • Discussions of the community
  • Updates to the index by our users
  • and many more things.

Login to see the timeline!

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文