Help
7

Description

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

 1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

 4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Czechia

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

 • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
 • principles of first ascents and installing fixed protection
 • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
 • prohibition of creating and chopping holds
 • which type of removable climbing gear is allowed and don't damaging rock (roped knots, slings, ufos vs. friends, wires, hexes, nuts and cams)
 • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
 • restrictions resulting from weather conditions (e.g. prohibition of climbing on wet rock (eventually hours or days after rain or during winter)

Rules:

 1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

 2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

 3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

První krátká cesta zleva. Stěnou podél hrany přes 1 bh na polici ke slanění. Lze prodloužit doprava.

FA: J. Nešvera & M. Tučka, 2016

Druhá cesta zleva, stěnou (bh) přes šikmou trhlinu a lištu na polici (bh) a přímo ke slanění.

FA: M. Tučka, M. Němcová & J. Nešvera, 2016

Vlevo od spáry přímo stěnkou (bh) na polici (bh) a přímo ke slanìní. 2. bh není vidět, více možností přelezu.

FA: M. Tučka & P. Holík, 2016

Spárou ve středu stěny (bh) na stupeň a pravou stěnou podél spáry (bh) ke slanění. Vrcholová knížka, těžší nástup a výlez (bez pařezu!).

FA: M. Němcová, M. Tučka, P. Holík & J. Nešvera, 2016

Vpravo od spáry přes pilíř (bh) a přímo stěnkou (bh) ke slanění.

FA: M. Tučka, P. Holík, J. Nešvera, M. Němcová & R. Blahník, 2016

Stěnou při pravé hraně (bh) pod převísek (bh) a přes něj kromobyčejně těžce s pomocí pravé hrany ke sl.

FA: R. Blahník, 2016

Pravou hranou (2 bh) ke slanění na hraně.

FA: P. Holík, R. Blahník, M. Tučka & J. Nešvera, 2016

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Zmatlánek.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文