Forum
Photos
Logbook
Help

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

  1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

  2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

  3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

  4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Vizovické vrchy

Use of cams/friends, pitons and nuts is strictly forbidden due to sandstone character of the rocks, but is possible to use slings (knots) instead. Climbing is also prohibited when the rocks are even a bit wet.

Tags

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

FA: Z. Luža & J. Leška, 1999

FA: A. Hančík & V. Davidov, 1958

FA: J. Dobrovolný & J. Krhut, 1958

FA: Z. Luža, 1997

FA: Z. Luža, 1984

Přes balvan k začátku koutové spáry, traverz vlevo na balkón pilíře a stěnou.

FA: J. Krhut & J. Dobrovolný, 1958

Přísně hranou stěnky.

FA: Z. Luža, 1999

Levou stěnou kouta přímo (borhák) na temeno skály.

FA: Z. Luža, 1987

FA: A. Hančík & V. Davidov, 1958

FA: Z. Luža, 1997

FA: Z. Luža, 2001

FA: Z. Luža, 1997

FA: Z. Luža, 1998

FA: Z. Luža, 1998

FA: A. Hančík & V. Davidov, 1958

FA: Z. Luža, 1998

FA: Z. Luža, 2003

FA: V. Skýpala, 1997

FA: Z. Luža & Z. Eichler, 1987

FA: Z. Luža, 1999

FA: Z. Luža, 1997

FA: Z. Luža & Z. Eichler, 1987

V levé části stěny nad uličkou kolem trhliny dva metry, vlevo přes misky (borhák) na hranu a po ní.

FA: O. Valečko & J. Leskovjan, 1956

Středem sestupové uličky (borhák) na temeno.

FA: Z. Luža & Z. Eichler, 1987

V pravé části stěny z uličky.

FA: Z. Luža, 2003

Ze sestupové uličky zleva nad střechovitý převis a po ostří pilíře.

FA: I. Janas & R. Velísek, 1980

Levou stěnou pilíře.

FA: Z. Luža, 1997

Přímo po hraně.

FA: Z. Luža, 1999

Pravou stěnou pilíře.

FA: Z. Luža, 1997

FA: J. Vinar & B. Machala, 1953

FA: V. Skýpala, 1997

FA: Z. Eichler & Z. Luža, 1987

FA: Z. Luža, 2003

Spárou (borhák) na římsu a doprava.

FA: V. Skýpala, 1998

FA: Z. Luža, 2001

FA: Z. Luža, 1984

FA: O. Valečko & Slováček, 1954

FA: V. Skýpala, 1997

FA: B. Machala & J. Vinar, 1953

FA: Z. Luža, 1997

FA: J. Machalová & Z. Luža, 1984

Zpod převisku doleva na hranu.

FA: Z. Luža, 2003

FA: V. Neumann, 1997

FA: J. Vinar & B. Machala, 1953

FA: Z. Luža, 1997

FA: Z. Luža, 2001

FA: V. Vaculín, 1958

FA: Z. Luža, 1997

FA: Z. Luža & V. Skýpala, 1997

FA: Z. Luža, P. Leška & J. Leška, 1998

FA: Z. Luža, 2003

Information needed

This crag does not have a description. Can you share a summary introduction to this crag?

If you can help provide a better quality resource for the climbing community then please click 'edit this crag' button near the top of the page.

Activity

Check out what is happening in Horní Lačnovské skály.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文