Help

description

Od severní paty věže stěnou vzhůru, podél spárky vlevo ke kruhu (1) pod převisem. Od prvního kruhu traverz několik metrů vlevo a přímo lámavou stěnou ke (2) kruhu. Vpravo na hranu a po hraně (3 kruh) na severní předvrchol...

L. Vodháněl - J. Janků (1954): Nastupuje se v pravé části severní hrany samostatného, nejdále k severu vybíhajícího pilíře. Zde vystoupíme asi 5 m vzhůru až pod nápadný převis v hraně. Pod ním přejdeme vodorovně doleva do krátké spárky souběžné s hranou. Nyní přímo po hraně ohraničující údolní stěnu k velkým hodinám. Odtud šikmo vzhůru doleva do údolní stěny až ke kruhu. Od kruhu asi 2 m doleva k velkým hodinám a vzhůru na malou vodorovnou římsu. Po ní doleva do koutu. Koutem asi 4 m vzhůru a šikmo doprava po velmi lámavých stupech a přes převis až do místa přímo pod velikými hodinami. Nyní kolmo nahoru až ke 2. kruhu. Odtud doprava na hranu a po ní vzhůru na velmi šikmé podvrcholové plateau, nad kterým jest umístěn 3. kruh. Od kruhu doleva a pak přes ustupující stěnku na vrchol pilíře.

Route history

15 Sep 1951First ascent: Drahoš Machaň & O.Jelinek

Warnings

Location

Lat/Lon: 50.55269, 15.17858

Grade citation

VII Assigned grade
VII sandsteinklettern.de

ethic

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

  • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
  • principles of first ascents and installing fixed protection
  • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
  • prohibition of creating and chopping holds
  • which type of removable climbing gear is allowed and don't damaging rock (roped knots, slings, ufos vs. friends, wires, hexes, nuts and cams)
  • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
  • restrictions resulting from weather conditions (e.g. prohibition of climbing on wet rock (eventually hours or days after rain or during winter)

Rules:

  1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

  2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

  3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

inherited from Czechia

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Seasonality

Quality

Mega Classic
Classic
Very Good
Good
Average
Don't Bother
Crap

Overall quality 88 from 4 ratings.

Tick Types

Onsight 2
Tick 2

Comment keywords

Share this

Activity

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文