Help

Trůn

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Description

Climbing is allowed only in the period between 1st September and 31st October, and only during Saturdays and Sundays from 9 am till 6 pm.

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

 1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

 4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Czechia

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

 • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
 • principles of first ascents and installing fixed protection
 • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
 • prohibition of creating and chopping holds
 • which type of removable climbing gear is allowed and don't damaging rock (roped knots, slings, ufos vs. friends, wires, hexes, nuts and cams)
 • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
 • restrictions resulting from weather conditions (e.g. prohibition of climbing on wet rock (eventually hours or days after rain or during winter)

Rules:

 1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

 2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

 3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

Tags

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Nástup je ve výrazné jeskyňce. Přes převis nad jeskyňkou (možno též obejít zleva) a komínem na plošinku. Po rampě doleva vzhůru na kazatelnu, ještě několik metrů doleva dolů na plošinku k jasanu a komínem vzhůru na vrchol.

FA: Němečtí lezci, 1926

Stejně jako Severní stěna, pokračujeme však přímo vzhůru, výlez vlevo od vrcholového bloku Trůnu.

Nástup je přibližně ve spádnici jasanu těsně vpravo od málo výrazné hrany. Snadno asi 3 metry vzhůru, pak traverz doleva a šikmo přes hranu na snazší terén. Poněkud doleva k jasanu a přes lámavou stěnku vpravo na kazatelnu. Odtud přímo vzhůru přes převis na snazší místo. Traverz vpravo vzhůru přes převislý stupeň a po snadné hraně na vrchol.

FA: Němečtí lezci, 1945

Nástup z rampy na Jasanové cestě, vlevo od Květiny cesty. Směr výstupu udává hnědý pruh ve stěně. Plotnou a sokolíkem přes stupeň. Přes převis vzhůru a traverzem doprava na hranu. Spárkou a přes převis (zde již společně s cestou Severní stěna) na vrchol.

FA: R. Hýsek & J. Veselý, 1959

FA: J. Štingl & D. Kříž, 1987

K nástupu po Jasanové cestě. Z plošinky podél skob výrazným vhloubením vzhůru. V horní části kříží cestu Indiánka a závěrečný úsek vede vpravo od jeskyňky vytlačujícím žlábkem.

FA: K. Sychrová & V. Schwarz, 1948

K nástupu se dostaneme traverzem zleva přes lámavou stěnku a dále stejně.

Nastupujeme do vhloubení vlevo od pilíře Indiánky. Po členitých skalách na plošinku. Přímo po hraně dalšího výšvihu přes převis na stanoviště, kde křižujeme Indiánku a Cestu skřítků. Přímo vzhůru do malé jeskyňky a spárou zleva kolem vystupujícího bloku na vrchol Trůnu.

FA: R. Hýsek & V. Krajčíř, 1958

Nástup na nejsevernějším žebru Trůnu v místě, kde jeho pata přechází v silně lámavé skály a suť. Po hraně žebra na temeno prvního výšvihu. Stále poněkud vlevo stěnkou na hranu dalšího výšvihu, z jeho temene po lávce doleva, překročíme začátek komína a dále doleva vzhůru až na výrazný výstupek. Odtud vzhůru na plošinku s jeskyňkou a komínem přes jeskyňku na vrchol.

FA: Němečtí lezci, 1926

Nástup stejný jako u cesty Indiánka. Cesta sleduje Indiánku až na společné stanoviště, nevede však po žebrech, ale žlaby a komíny vpravo od nich. Od společného stanoviště postupujeme komínem vzhůru až pod převis, který přelezeme širokým rozporem a vyjdeme do žlabu na vrchol Trůnu.

Po zdolání převisu odbočíme doleva na nejhořejší úsek Květiny cesty.

Nástup u paty prostředního žebra do hladké stěny. Vrchol prvního výšvihu obejdeme zleva žlebem. Na druhý vystoupíme zprava, ze sedélka za druhým výšvihem úzkou spárou až k místu, kde spára končí. Odtud vpravo přes převis na lehčí skály pod vrcholem.

FA: Němečtí lezci, 1945

Nástup více vpravo hranou žebra. Traverz doleva a přes převis vzhůru. Dále přímo po žebru na první výšvih.

FA: J. Foltánek & R: Hýsek, 1959

Poslední pilíř na cestě Hrana čokolády, odzdola po hraně přímo na vrchol.

Po pravém ze tří žeber na jeho vrchol (obvykle se tato cesta spojuje s horním úsekem cesty Čokoláda).

Žlábkem vlevo od žebra.

Nástup v úžlabí vpravo od prostředního žebra. Doleva na první výšvih. Ze sedélka západní stranou na druhý výšvih. Přejít na lávku vedoucí vpravo a odtud příkrou západní stěnou na vrchol.

FA: Němečtí lezci, 1926

Nástup přímo ve spádnici horní části cesty pod převisem. Výšvihem přes převis a dva metry žlábkem k hladké stěně. Po dvoumetrovém traverzu vlevo přímo vzhůru na lávku v horní části cesty.

FA: M. Tichák, 1958

Asi 15 metrů dlouhý komín, na konci hladký, vede přes spodní část západní stěny Trůnu u nápadné prohloubeniny. V horní části stěny (nad lávkou) navazuje na žleb členitá stěnka zvaná poštovní schránka, po níž je možno lézt několika směry.

FA: Němečtí lezci, 1926

Krátká spára v jižní stěnce Trůnu vlevo od sestupové cesty.

FA: Němečtí lezci, 1926

Hello!

First time here?

theCrag.com is a free guide for rock climbing areas all over the world, collaboratively edited by keen rock climbers, boulderers and other nice folks.

You can log all your routes, connect and chat with other climbers and much more...

» go exploring, » learn more or » ask us a question

Share this

Activity

Check out what is happening in Trůn.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文