Help

Západní stěna

14

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

 1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

 4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Czechia

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

 • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
 • principles of first ascents and installing fixed protection
 • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
 • prohibition of creating and chopping holds
 • which type of removable climbing gear is allowed and don't damaging rock (roped knots, slings, ufos vs. friends, wires, hexes, nuts and cams)
 • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
 • restrictions resulting from weather conditions (e.g. prohibition of climbing on wet rock (eventually hours or days after rain or during winter)

Rules:

 1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

 2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

 3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Přes stupně pod komínek v pravé části stěny. Vzpíráním kolem vklíněných balvanů na plošinku a po skloněné plotně lehce na vrchol.

Stěnou pilíře napravo od komínku, podle šipky na skále.

Nástup asi 1 m od hrany vpravo. Červeně zbarvenou a převislou skálou na kolmou plotnu a po ní poněkud doleva na horní část hrany. Po té na vrchol.

Nástup jako u cesty "Pravá hrana". Nad převislou skálou těžkým traversem doleva ke skalnímu zubu (nad ním borhák). Krátce přímo vzhůru, pak šikmo doprava pod vytlačující skálou na hranu. Nejprve po hraně, pak puklinou v hladké plotně vodorovným exponovaným traversem doleva až na okraj vrcholového bloku. Po jeho ostří na vrchol.

Hladkou plotnou ve středu stěny ke skalnímu zubu a na hladkou římsu. Šikmo doprava pod vytlačující skálou na hranu a po ní na vrchol.

Hladkou plotnou ve středu stěny ke skalnímu zubu a na hladkou římsu. Odtud traverz doleva (bez opor pro nohy) k vydutině (borhák). Šikmo do prava přes převis a stěnkou na vrchol.

FA: J. Kozák, 1959

Vlevo od "Červeného kroužku" přímo přes 5 stříbrných borháků, vydutinu a převis ke skobě na vrcholu.

FA: Eda Linhart & P. Neumann, 2004

Koutem vlevo od cesty "Kout" pod převislý stupeň. odtud přímo přes převis do spáry a podél ní na vrchol.

Hello!

First time here?

theCrag.com is a free guide for rock climbing areas all over the world, collaboratively edited by keen rock climbers, boulderers and other nice folks.

You can log all your routes, connect and chat with other climbers and much more...

» go exploring, » learn more or » ask us a question

Activity

Check out what is happening in Západní stěna.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文