Help

Střední část

11

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

 1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

 4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Czechia

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

 • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
 • principles of first ascents and installing fixed protection
 • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
 • prohibition of creating and chopping holds
 • which type of removable climbing gear is allowed and don't damaging rock (roped knots, slings, ufos vs. friends, wires, hexes, nuts and cams)
 • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
 • restrictions resulting from weather conditions (e.g. prohibition of climbing on wet rock (eventually hours or days after rain or during winter)

Rules:

 1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

 2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

 3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Z plošiny nad jihozápadní hranou po lávce doleva pod pilíř. Jeho středem na malou plošinku, poté stěnkou na další šikmou plošinku a doleva pod výraznou věžičku - Paličku. Po její jižní hraně přes nízký převis na vrchol.

Z plošiny stěnkou vzhůru, snadným stupňovitým terénem nalevo od masivu "Dámské stěnky", koutem zleva (tzv. Usměvavý koutek) nad "Dámskou stěnku" a přes "Krátkou stěnku" pod vrcholovou pyramidu.

Jedná se o variantu Rychlé cesty. Při oblézání Dámské stěnky její západní stěnkou přes plotnu.

Nástup ze středu římsy. Kolmou, lámavější a místy převislou stěnkou na plošinku pod další - Dámskou stěnku. Jejím středem po dobrých a pevnych stupních na plošinu, z té přes nízkou Krátkou stěnku středem nahoru a již snadno pod vrcholovou pyramidu.

Ze stanoviště U dubu do průrvy za sklaní blok, krátkou stěnkou a poté dlouhým, místy travnatým koutem na plošinu pod Dámskou stěnkou. Jejím obejitím zprava pod vrcholovou pyramidu.

Ze stanoviště U dubu doprava průrvou na skalní blok a po hraně nahoru, v závěru hranu uhneme doleva pod Dámskou stěnku. Dále jako cesta Drolivá a Dámská nebo jako cesta Prostřední kout.

1 4
2 2

Nástup ze skalního hrotu v pravé části římsy, která se zde zužuje. Nejprve mírně převislou, dále ustupující stěnkou na polici a z té snadno vhloubením přes další police pod vrcholovou pyramidu.

Středem hladké šikmé plotny pod střechovitý převis (kruh). Rozporem v převislé stěně a vzpíránim přímo přes střechu převisu podél spáry a skalní blok na stanoviště (borhák). -

Po levé hraně Gotického okna vzhůru.

Po pravé hraně Gotického okna vzhůru.

Vpravo od Gotického okna hranolovitým pilířkem nahoru na vršek pilířku.

Hello!

First time here?

theCrag.com is a free guide for rock climbing areas all over the world, collaboratively edited by keen rock climbers, boulderers and other nice folks.

You can log all your routes, connect and chat with other climbers and much more...

» go exploring, » learn more or » ask us a question

Activity

Check out what is happening in Střední část.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文