Help

Borová skála Guide

A Crag Guide gives an extensive view of all sub areas and climbs at a point in the index. It shows a snapshot of the index heirachy, up to 300 climbs (or areas) on a single web page. It shows selected comments climbers have made on a recently submitted ascent.

At a minor crag level this should be suitable for printing and taking with you on a climbing trip as an adjunct to your guidebook.

This guide was generated anonymously. Login to show your logged ascents against each route.

Warning

Rock climbing is extremely dangerous and can result in serious injury or death. Users acting on any information directly or indirectly available from this site do so at their own risk.

This guide is compiled from a community of users and is presented without verification that the information is accurate or complete and is subject to system errors. By using this guide you acknowledge that the material described in this document is extremely dangerous, and that the content may be misleading or wrong. In particular there may be misdescriptions of routes, incorrectly drawn topo lines, incorrect difficulty ratings or incorrect or missing protection ratings. This includes both errors from the content and system errors.

Nobody has checked this particlular guide so you cannot rely on it's accuracy like you would a store bought guide.

You should not depend on any information gleaned from this guide for your personal safety.

You must keep this warning with the guide. For more information refer to our:
Usage policy

Contributors

Thanks to the following people who have contributed to this crag guide:

Milan "Hojší" Průžek Michal Jáně Jan Smolík

The size of a person's name reflects their Crag Karma, which is their level of contribution. You can help contribute to your local crag by adding descriptions, photos, topos and more.

Table of contents

1. Borová skála 57 routes in Cliff

Summary:
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Seasonality

Sport climbing and Trad climbing

Lat / Long: 50.038725, 14.355532

description

1.1. Levá část 36 routes in Sector

Summary:
Sport climbing and Trad climbing

Lat / Long: 50.038808, 14.355428

description

RouteGradeStyleSelected ascents
1 Kapesní cesta

Cesta první zleva. (boulder)

FA: Pavel Schwarz, 1979

4 Trad 4m
2 Trhlina

Trhlinou v levé části stěny na temeno.

Druhá cesta zleva.

FA: Pavel Schwarz, 1979

7 Trad 5m
3 První krůčky

Od 'Trhlina' šikmo doprava k odštěpu a na temeno.

FA: Pavel Schwarz, 1979

4+ Sport 5m, 1
4 Poslední krok

Přímo stěnou (bh) do výlomu trhliny 'První krůčky' a ke slanění.

FA: 2015

5 Sport 5m, 2
5 Poslední šiška

Zprava nástup k prvnímu jištění, přes prstovou trhlinu a přímo hladkou stěnkou do lišt. Lezeno zprava.

7+ Sport 6m, 2
6 Uzená cesta

Černou skalou šikmo doprava pod převisek a na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

3 Trad
7 Včerejší pytel

Ve spádnici zářezu vzhůru, do zářezu a na temeno.

FA: Pavel Schwarz, 1979

4+ Trad
8 Levá hrana

Kompaktní skálou přes očko přímo k nýtu pod hranou, která je vpravo od cesty 'Včerejší pytel' (boulder), pak nt a po hraně nt až nahoru a překrokem do kouta ke slaňáku cesty 'Včerejší pytel'.

6+ Sport 9m, 4
9 Středem plotny

Středem plotny ke slaňáku.

4 Sport 15m, 2
10 Moje univerzity

Nástup ve spádnici vhloubení jemnou stěnkou přímo přes převis do vhloubení a jím na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

5 Sport 15m
11 Logická diagonála

Start z nízkého madla cesty 'Hrana mezi kouty' stěnou přes 2nt této cesty, ale u druhého nt doleva do prvního nt cesty 'Moje univerzity'. Dále doleva přes druhý nýt této cesty. Dále vzhůru po šikmé oblé plošině k prvnímu nt cesty 'Levá hrana' a tou n.v.

Kombinace tří cest. Jištění na sebe navazuje. Vyrovnané lezení s boulderovým začátkem.

6+ Sport 15m, 6
12 Hrana mezi kouty

Z vykrojeného madla přes 2 nt stěnkou a přes 2 nt hranou mezi dvěma výraznými kouty v levé části stěny (v bočním svahu).

6- Sport 9m, 4
13 Suvenýr z CImy

Ve spádnici kouta vzhůru na šikmou polici (hodiny) odtud do kouta (kroužek) a jím na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

4 Trad
14 Direkt diagonály

Přes převislý trojúhelníkový hrot (bh) na polici a přímo hranou (2 nýty) ke slanění. Bouldr dole, originál nástup zprava k prvnímu nýtu. U šipek povolení lézt.

FA: 2015

7- Sport 8m, 3
15 Diagonála

Nástup vlevo od cesty 'Sluneční hrana'. Šikmo doleva vzhůru, přes bříško na poličku a přes převis přímo na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

4 Trad
16 Sluneční hrana

Od nástupu přes převis na hranu a po ní na šikmou polici, asi 1 m dol. (hodiny) vzhůru a mírně zpr. na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

3 Trad
17 Sluneční diagonální logika

Prodloužení cesty 'Logická diagonála' o traverz do nástupního madla z no-handu vpravo od cesty 'Sluneční hrana'. (traverz doleva těsně nad zemí, ale nohama už v převisu)

FA: 2014

7-/7 Sport 20m
18 Nová hrana

Koutem hrany (2 bh) vlevo spodem okolo lámavého převisu (bh) a přes nýt sousední cesty na vrchol. Nástup na spodní hraně šikmých pásů, vlevo od položených lehkých cest s nýty.

5 Sport 16m, 4
19 Vavřinecká

Vpravo do hrany šikmou plotnou přímo vzhůru souběžně s hranou na polici (hodiny) a vpravo na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

3 Trad 12m
20 Mls

Depresí vpravo od cesty Vavřinecká přímo k vrcholu.

FA: 1979

3 Trad
21 Večerní radovánky

Z nástupu pod vydutou plotnou a přes ní mírně zprava na vrchol.

FA: 1979

3 Trad
22 Sestupová

Z údolní strany od lehkých cest (s nýty) šikmo doprava.

1 Trad 10m
23 Fialková

Nástup vlevo od 'Plochý pilíř'. Jemně členěnou stěnou přímo k vrcholu.

FA: Pavel Schwarz, 1979

4 Trad
24 První

Mezi cestami 'Sestupovka' a 'Petřiny plotny' přes 2 bh ke slanění vlevo nad pilířem. Těžší nástup pak lehké.

3 Sport 10m, 2
25 Druhá

Mezi cestami 'Sestupová' a 'Petřiny plotny' . Zleva stěnou (bh) doprava na pilíř (bh) a ke slanění.

5 Sport 8m, 2
26 Třetí

Mezi cestami 'Sestupová' a 'Petřiny plotny' vpravo přes převis (bh) na pilíř (bh) a ke slanění. Těžší nástup, pak lehké.

4 Sport 8m, 2
27 Plochý pilíř

Ve spádnici plochého pilíře vzhůru (vl. hodiny) a překrok doprava na pilíř. Po něm na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

3+ Trad
28 Dva pilíře

Vlevo od cesty 'Petřiny plotny' stěnou (2bh) šikmo na polici a přes druhý pilíř (bh) ke slanění. Varianta cesty 'Tingl-tangl' .

FA: 2015

4 Sport 15m, 3
29 Petřiny plotny

Napravo od cesty 'Plochý pilíř' dvěma plotnami (horní mírně zprava) přes 4 nýty ke skalnímu bloku.

FA: Filip Šebl, Petra Pospěchová & Marek Honců, 10 Jul 2013

4 Sport 15m, 4
30 Tingl-tangl

Vpravo od cesty 'Plochý pilíř' stěnou přímo vzhůru doprava vhloubením na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

3+ Trad 15m
31 Zimní cesta

Nástup k 1. nýtu jako 'Spára' a vlevo přímo přes břicho (2bh) ke slanění.

FA: 2015

5- Sport 12m
32 Spára

Zleva podél spárvy v pravé části stěny. Těžší nástup pro menši.

FA: Pavel Schwarz

5 Sport 12m, 4
33 Spára zprava

Zprava podél spáry v pravé části stěny přes 4 nýty ke sl.

5+ Sport 12m, 4
34 Cesta do pohádky

Kolem prvního bh mírně zleva přes 2. bh ke slanění vlevo. Na skále označeno jako 7.

FA: Martin Tučka & Martin Válek, 12 Jun 2015

6+ Sport 13m, 2
35 Převis přímo

Druhá cesta zprava, dva nýty, sl. společné s pravou cestou. V pravé části přímo začouzeným převisem (2 nt) n.t.

FA: 2013

6 Sport 13m, 2
36 Převis zprava

První cesta zprava (vpravo dole, pilíř se spárou), převis na nástupu, jeden nýt, potom položený odlez ke štandu.

6- Sport 14m, 1

1.2. Pravý amfiteátr 21 routes in Sector

Summary:
All Sport climbing

Lat / Long: 50.038658, 14.355617

description

RouteGradeStyleSelected ascents
1 Quicki

Vpravo od cesty Převis Zprava, pilířem (2 bh) do položeného (bh) a přímo ke slanění.

4+ Sport 13m, 2
2 Victoria / Dlouhý kout

Odspoda levým koutem (bh) do patra (bh) a koutem (2 bh) ke starému slanění vlevo.

FA: 2015

4 Sport 19m, 4
3 Sonja

Druhá cesta zleva ve spodním patře, dole oblé chyty, potom položené až na vrchol ke sl.

5 Sport 20m, 5
4 Miriam

Třetí cesta zleva ve spodním patře, spodek kolmý po dobrých vylámaných madlech, dále levou nebo pravou cestou až na vrchol ke slanění

5- Sport 22m, 5
5 Varianta Sluneční hrany

Cesta středem nástupové stěnky bez použití pravé hrany u prvních dvou jištění Sluneční Hrany a dále už lehčí, původní směr cesty.

7 Sport 22m, 6
6 Sluneční hrana

Kolmou stěnkou podél fotogenické hrany přímo přes bh a nahoře pravou částí položené stěny ke slanění.

FA: Aug 2015

5- Sport 22m, 6
7 Easy / Stínový kout

Koutem zprava (3 bh), nahoře pravým okrajem plotny (3 bh) ke slanění

FA: Aug 2015

3 Sport 22m, 5
8 Naturfreunde cesta

Nalevo od jeskyně přes nýty, pokračuje vlevo přes rygol ke slanění.

5+ Sport 25m, 7
9 Varianta Tinka - Levá

Nástup jako Tinka přes 3 jištění a přímo vlevo cestou Naturfreunde přes 4 jištění ke slanění.

5+ Sport 25m, 7
10 Tinka 5+ Sport 16m, 6
11 Varianta Tinka - Pravá

Nástup jako Tinka, zprava přes dvě jištění a dále ... přes 3 jištění ke slanění.

6 Sport 16m, 5
12 Návštěva jeskyně

Vpravo koutem přes 3 nýty ke slanění.

FA: Aug 2015

5- Sport 11m, 3
13 Varianta Jen pro hubený - Pro tlustý vlevo

Nástup jako "Jen pro hubený" přes 2 nýty, oblez díry zleva přes 3. jištění a stejně přes 4. ke slanění

5 Sport 14m, 4
14 Jen pro hubený

Vpravo od cesty "Návštěva jeskyně". Do jeskyně, prolézt dírou a doprava ke slanění.

4 Sport 15m, 4
15 Varianta Jen pro hubený - Pro tlustý vpravo

Nástup jako "Jen pro hubený" přes 2 nýty, pak oblez jeskyně zprava přes 2bh ke slanění.

5 Sport 14m, 4
16 Kdo hledá najde

V pravé části afiteátru druhá cesta zleva (vpravo od "Jen pro hubený" ) přímo nahoru.

5+ Sport 14m, 5
17 Žlutý pes

V pravé části amfíku, třetí cesta zleva a k levému slanění.

5 Sport 16m, 5
18 Na slunci

V pravé části amfíku, třetí cesta zprava se samostatným slaněním.

5+ Sport 9m, 3
19 Vápno nevaruje, vápno trestá

Mírným převisem přímo přes 1. a 2. nýt, pak dále vzhůru a vpravo do slanění cesty "Zákon velkých čísel".

První cesta vlevo od cesty "Zákon velkých čísel".

FA: Jiří Chroustovský & Reinhard Streif, 1 Jun 2017

7- Sport 12m, 2
20 Zákon velkých čísel

Mírným převisem přímo přes 1. nýt a přelezem přes ukloněnou římsu a 2. nýt ke slaňáku.

Cesta vpravo v Amfiteátru.

FA: Reinhard Streif & Jiří Chroustovský, 1 Jun 2017

8- Sport 12m, 2
21 Sickday

Cesta vpravo od "Zákon velkých čísel" nástup středem stěnky přímo pod bh (nejtěžší dole u prvního). Pak výlez nad stěnku, dále traverz pod převisem a u 3bh výšvih nad něj a poté traverz ke slanění "Zákon velkých čísel".

6+ Sport 10m, 3

2. Index by grade

Grade Stars Name Style Pop Area
1 Sestupová Trad 10m 1.1. Levá část
3 Mls Trad 1.1. Levá část
První Sport 10m, 2 1.1. Levá část
Sluneční hrana Trad 1.1. Levá část
Uzená cesta Trad 1.1. Levá část
Vavřinecká Trad 12m 1.1. Levá část
Večerní radovánky Trad 1.1. Levá část
Easy Sport 22m, 5 1.2. Pravý amfiteátr
3+ Plochý pilíř Trad 1.1. Levá část
Tingl-tangl Trad 15m 1.1. Levá část
4 Diagonála Trad 1.1. Levá část
Dva pilíře Sport 15m, 3 1.1. Levá část
Fialková Trad 1.1. Levá část
Kapesní cesta Trad 4m 1.1. Levá část
Petřiny plotny Sport 15m, 4 1.1. Levá část
Středem plotny Sport 15m, 2 1.1. Levá část
Suvenýr z CImy Trad 1.1. Levá část
Třetí Sport 8m, 2 1.1. Levá část
Jen pro hubený Sport 15m, 4 1.2. Pravý amfiteátr
Victoria Sport 19m, 4 1.2. Pravý amfiteátr
4+ První krůčky Sport 5m, 1 1.1. Levá část
Včerejší pytel Trad 1.1. Levá část
Quicki Sport 13m, 2 1.2. Pravý amfiteátr
5- Zimní cesta Sport 12m 1.1. Levá část
Miriam Sport 22m, 5 1.2. Pravý amfiteátr
Návštěva jeskyně Sport 11m, 3 1.2. Pravý amfiteátr
Sluneční hrana Sport 22m, 6 1.2. Pravý amfiteátr
5 Druhá Sport 8m, 2 1.1. Levá část
Moje univerzity Sport 15m 1.1. Levá část
Nová hrana Sport 16m, 4 1.1. Levá část
Poslední krok Sport 5m, 2 1.1. Levá část
Spára Sport 12m, 4 1.1. Levá část
Sonja Sport 20m, 5 1.2. Pravý amfiteátr
Varianta Jen pro hubený - Pro tlustý vlevo Sport 14m, 4 1.2. Pravý amfiteátr
Varianta Jen pro hubený - Pro tlustý vpravo Sport 14m, 4 1.2. Pravý amfiteátr
Žlutý pes Sport 16m, 5 1.2. Pravý amfiteátr
5+ Spára zprava Sport 12m, 4 1.1. Levá část
Kdo hledá najde Sport 14m, 5 1.2. Pravý amfiteátr
Na slunci Sport 9m, 3 1.2. Pravý amfiteátr
Naturfreunde cesta Sport 25m, 7 1.2. Pravý amfiteátr
Tinka Sport 16m, 6 1.2. Pravý amfiteátr
Varianta Tinka - Levá Sport 25m, 7 1.2. Pravý amfiteátr
6- Hrana mezi kouty Sport 9m, 4 1.1. Levá část
Převis zprava Sport 14m, 1 1.1. Levá část
6 Převis přímo Sport 13m, 2 1.1. Levá část
Varianta Tinka - Pravá Sport 16m, 5 1.2. Pravý amfiteátr
6+ Cesta do pohádky Sport 13m, 2 1.1. Levá část
Levá hrana Sport 9m, 4 1.1. Levá část
Logická diagonála Sport 15m, 6 1.1. Levá část
Sickday Sport 10m, 3 1.2. Pravý amfiteátr
7- Direkt diagonály Sport 8m, 3 1.1. Levá část
Vápno nevaruje, vápno trestá Sport 12m, 2 1.2. Pravý amfiteátr
7-/7 Sluneční diagonální logika Sport 20m 1.1. Levá část
7 Trhlina Trad 5m 1.1. Levá část
Varianta Sluneční hrany Sport 22m, 6 1.2. Pravý amfiteátr
7+ Poslední šiška Sport 6m, 2 1.1. Levá část
8- Zákon velkých čísel Sport 12m, 2 1.2. Pravý amfiteátr
Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文