Help

Routes in Borová skála

Searching in:

Route filters:

Ascent filters:

-

Other filters:

 • Condition
 • Aspect
 • Steepness
 • Rock type
 • Style
 • Descent
 • Walk in time
 • Walk in angle
 • Legality
 • Water access
 • Weather
Sort by: Bulk edit (max 100)

Showing all 57 routes.

Grade Route Gear style Popularity
Levá část
4 Kapesní cesta

Cesta první zleva. (boulder)

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad 4m
7 Trhlina

Trhlinou v levé části stěny na temeno.

Druhá cesta zleva.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad 5m
4+ První krůčky

Od 'Trhlina' šikmo doprava k odštěpu a na temeno.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Sport 5m, 1
5 Poslední krok

Přímo stěnou (bh) do výlomu trhliny 'První krůčky' a ke slanění.

FA: 2015

Sport 5m, 2
7+ Poslední šiška

Zprava nástup k prvnímu jištění, přes prstovou trhlinu a přímo hladkou stěnkou do lišt. Lezeno zprava.

Sport 6m, 2
3 Uzená cesta

Černou skalou šikmo doprava pod převisek a na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad
4+ Včerejší pytel

Ve spádnici zářezu vzhůru, do zářezu a na temeno.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad
6+ Levá hrana

Kompaktní skálou přes očko přímo k nýtu pod hranou, která je vpravo od cesty 'Včerejší pytel' (boulder), pak nt a po hraně nt až nahoru a překrokem do kouta ke slaňáku cesty 'Včerejší pytel'.

Sport 9m, 4
4 Středem plotny

Středem plotny ke slaňáku.

Sport 15m, 2
5 Moje univerzity

Nástup ve spádnici vhloubení jemnou stěnkou přímo přes převis do vhloubení a jím na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Sport 15m
6+ Logická diagonála

Start z nízkého madla cesty 'Hrana mezi kouty' stěnou přes 2nt této cesty, ale u druhého nt doleva do prvního nt cesty 'Moje univerzity'. Dále doleva přes druhý nýt této cesty. Dále vzhůru po šikmé oblé plošině k prvnímu nt cesty 'Levá hrana' a tou n.v.

Kombinace tří cest. Jištění na sebe navazuje. Vyrovnané lezení s boulderovým začátkem.

Sport 15m, 6
6- Hrana mezi kouty

Z vykrojeného madla přes 2 nt stěnkou a přes 2 nt hranou mezi dvěma výraznými kouty v levé části stěny (v bočním svahu).

Sport 9m, 4
4 Suvenýr z CImy

Ve spádnici kouta vzhůru na šikmou polici (hodiny) odtud do kouta (kroužek) a jím na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad
7- Direkt diagonály

Přes převislý trojúhelníkový hrot (bh) na polici a přímo hranou (2 nýty) ke slanění. Bouldr dole, originál nástup zprava k prvnímu nýtu. U šipek povolení lézt.

FA: 2015

Sport 8m, 3
4 Diagonála

Nástup vlevo od cesty 'Sluneční hrana'. Šikmo doleva vzhůru, přes bříško na poličku a přes převis přímo na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad
3 Sluneční hrana

Od nástupu přes převis na hranu a po ní na šikmou polici, asi 1 m dol. (hodiny) vzhůru a mírně zpr. na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad
7-/7 Sluneční diagonální logika

Prodloužení cesty 'Logická diagonála' o traverz do nástupního madla z no-handu vpravo od cesty 'Sluneční hrana'. (traverz doleva těsně nad zemí, ale nohama už v převisu)

FA: 2014

Sport 20m
5 Nová hrana

Koutem hrany (2 bh) vlevo spodem okolo lámavého převisu (bh) a přes nýt sousední cesty na vrchol. Nástup na spodní hraně šikmých pásů, vlevo od položených lehkých cest s nýty.

Sport 16m, 4
3 Vavřinecká

Vpravo do hrany šikmou plotnou přímo vzhůru souběžně s hranou na polici (hodiny) a vpravo na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad 12m
3 Mls

Depresí vpravo od cesty Vavřinecká přímo k vrcholu.

FA: 1979

Trad
3 Večerní radovánky

Z nástupu pod vydutou plotnou a přes ní mírně zprava na vrchol.

FA: 1979

Trad
1 Sestupová

Z údolní strany od lehkých cest (s nýty) šikmo doprava.

Trad 10m
4 Fialková

Nástup vlevo od 'Plochý pilíř'. Jemně členěnou stěnou přímo k vrcholu.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad
3 První

Mezi cestami 'Sestupovka' a 'Petřiny plotny' přes 2 bh ke slanění vlevo nad pilířem. Těžší nástup pak lehké.

Sport 10m, 2
5 Druhá

Mezi cestami 'Sestupová' a 'Petřiny plotny' . Zleva stěnou (bh) doprava na pilíř (bh) a ke slanění.

Sport 8m, 2
4 Třetí

Mezi cestami 'Sestupová' a 'Petřiny plotny' vpravo přes převis (bh) na pilíř (bh) a ke slanění. Těžší nástup, pak lehké.

Sport 8m, 2
3+ Plochý pilíř

Ve spádnici plochého pilíře vzhůru (vl. hodiny) a překrok doprava na pilíř. Po něm na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad
4 Dva pilíře

Vlevo od cesty 'Petřiny plotny' stěnou (2bh) šikmo na polici a přes druhý pilíř (bh) ke slanění. Varianta cesty 'Tingl-tangl' .

FA: 2015

Sport 15m, 3
4 Petřiny plotny

Napravo od cesty 'Plochý pilíř' dvěma plotnami (horní mírně zprava) přes 4 nýty ke skalnímu bloku.

FA: Filip Šebl, Petra Pospěchová & Marek Honců, 10 Jul 2013

Sport 15m, 4
3+ Tingl-tangl

Vpravo od cesty 'Plochý pilíř' stěnou přímo vzhůru doprava vhloubením na vrchol.

FA: Pavel Schwarz, 1979

Trad 15m
5- Zimní cesta

Nástup k 1. nýtu jako 'Spára' a vlevo přímo přes břicho (2bh) ke slanění.

FA: 2015

Sport 12m
5 Spára

Zleva podél spárvy v pravé části stěny. Těžší nástup pro menši.

FA: Pavel Schwarz

Sport 12m, 4
5+ Spára zprava

Zprava podél spáry v pravé části stěny přes 4 nýty ke sl.

Sport 12m, 4
6+ Cesta do pohádky

Kolem prvního bh mírně zleva přes 2. bh ke slanění vlevo. Na skále označeno jako 7.

FA: Martin Tučka & Martin Válek, 12 Jun 2015

Sport 13m, 2
6 Převis přímo

Druhá cesta zprava, dva nýty, sl. společné s pravou cestou. V pravé části přímo začouzeným převisem (2 nt) n.t.

FA: 2013

Sport 13m, 2
6- Převis zprava

První cesta zprava (vpravo dole, pilíř se spárou), převis na nástupu, jeden nýt, potom položený odlez ke štandu.

Sport 14m, 1
Pravý amfiteátr
4+ Quicki

Vpravo od cesty Převis Zprava, pilířem (2 bh) do položeného (bh) a přímo ke slanění.

Sport 13m, 2
4 Victoria

Odspoda levým koutem (bh) do patra (bh) a koutem (2 bh) ke starému slanění vlevo.

FA: 2015

Sport 19m, 4
5 Sonja

Druhá cesta zleva ve spodním patře, dole oblé chyty, potom položené až na vrchol ke sl.

Sport 20m, 5
5- Miriam

Třetí cesta zleva ve spodním patře, spodek kolmý po dobrých vylámaných madlech, dále levou nebo pravou cestou až na vrchol ke slanění

Sport 22m, 5
7 Varianta Sluneční hrany

Cesta středem nástupové stěnky bez použití pravé hrany u prvních dvou jištění Sluneční Hrany a dále už lehčí, původní směr cesty.

Sport 22m, 6
5- Sluneční hrana

Kolmou stěnkou podél fotogenické hrany přímo přes bh a nahoře pravou částí položené stěny ke slanění.

FA: Aug 2015

Sport 22m, 6
3 Easy

Koutem zprava (3 bh), nahoře pravým okrajem plotny (3 bh) ke slanění

FA: Aug 2015

Sport 22m, 5
5+ Naturfreunde cesta

Nalevo od jeskyně přes nýty, pokračuje vlevo přes rygol ke slanění.

Sport 25m, 7
5+ Varianta Tinka - Levá

Nástup jako Tinka přes 3 jištění a přímo vlevo cestou Naturfreunde přes 4 jištění ke slanění.

Sport 25m, 7
5+ Tinka Sport 16m, 6
6 Varianta Tinka - Pravá

Nástup jako Tinka, zprava přes dvě jištění a dále ... přes 3 jištění ke slanění.

Sport 16m, 5
5- Návštěva jeskyně

Vpravo koutem přes 3 nýty ke slanění.

FA: Aug 2015

Sport 11m, 3
5 Varianta Jen pro hubený - Pro tlustý vlevo

Nástup jako "Jen pro hubený" přes 2 nýty, oblez díry zleva přes 3. jištění a stejně přes 4. ke slanění

Sport 14m, 4
4 Jen pro hubený

Vpravo od cesty "Návštěva jeskyně". Do jeskyně, prolézt dírou a doprava ke slanění.

Sport 15m, 4
5 Varianta Jen pro hubený - Pro tlustý vpravo

Nástup jako "Jen pro hubený" přes 2 nýty, pak oblez jeskyně zprava přes 2bh ke slanění.

Sport 14m, 4
5+ Kdo hledá najde

V pravé části afiteátru druhá cesta zleva (vpravo od "Jen pro hubený" ) přímo nahoru.

Sport 14m, 5
5 Žlutý pes

V pravé části amfíku, třetí cesta zleva a k levému slanění.

Sport 16m, 5
5+ Na slunci

V pravé části amfíku, třetí cesta zprava se samostatným slaněním.

Sport 9m, 3
7- Vápno nevaruje, vápno trestá

Mírným převisem přímo přes 1. a 2. nýt, pak dále vzhůru a vpravo do slanění cesty "Zákon velkých čísel".

První cesta vlevo od cesty "Zákon velkých čísel".

FA: Jiří Chroustovský & Reinhard Streif, 1 Jun 2017

Sport 12m, 2
8- Zákon velkých čísel

Mírným převisem přímo přes 1. nýt a přelezem přes ukloněnou římsu a 2. nýt ke slaňáku.

Cesta vpravo v Amfiteátru.

FA: Reinhard Streif & Jiří Chroustovský, 1 Jun 2017

Sport 12m, 2
6+ Sickday

Cesta vpravo od "Zákon velkých čísel" nástup středem stěnky přímo pod bh (nejtěžší dole u prvního). Pak výlez nad stěnku, dále traverz pod převisem a u 3bh výšvih nad něj a poté traverz ke slanění "Zákon velkých čísel".

Sport 10m, 3

Showing all 57 routes.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文