Help

IV.masív

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Czechia

Nature protection

Check current restrictions before you visit crag and be respectful to the nature. Most crags are located in nature protected areas, climbing there is subject to the consent of nature protection authorities and compliance with the conditions set by them.

Where to check:

 1. Český horolezecký svaz - Czech Mountaineering Association: Ochrana přírody - Nature protection (czech)

 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: vyhledávač - search engine (czech)

 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Nature and Landscape Protection Agency of the Czech Republic: mapa - map (czech)

 4. Skalní oblasti ČR: Moisture conditions map, climbing restrictions map (czech)

or you can directly ask Czech Mountaineering Association on email info@horosvaz.cz

Ethic inherited from Czechia

Rules, principles and standards

Rock climbing in the Czech Republic is regulated by the rules, principles and set of standards for individual areas and crags. Please respect local traditions and rules.

Accept and make yourself familiar with:

 • principles of sport climbing (climb with the help of your own strength only, don't use artificial aids, etc.)
 • principles of first ascents and installing fixed protection
 • competence of regional climbing commissions of Czech Mountaineering Association (list)
 • prohibition of creating and chopping holds
 • which type of removable climbing gear is allowed and don't damaging rock (roped knots, slings, ufos vs. friends, wires, hexes, nuts and cams)
 • possibilities of using chalk (strictly prohibited vs. tolerated)
 • restrictions resulting from weather conditions (e.g. prohibition of climbing on wet rock (eventually hours or days after rain or during winter)

Rules:

 1. Rules of climbing in sandstone rock areas in Bohemia (czech)

 2. Rules of climbing in rock areas of the Czech republic (czech)

 3. Rules of climbing in Jizerské hory area (czech)

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Po drobných stupních, stěnkou, koutkem na temeno.

FA: František Mrvík, 1983

Stěnou přímo vzhůru a pak poněkud doleva na hranu stěny. Po ní na temeno.

FA: Aleš Machaň & Ivan Rigel

Nástup jako "Alešova". Přímo pod výrazný převis. Doprava a koutem na temeno.

FA: Ivan Rigel & Vladimír Pašek, 1977

Stále vzhůru vhloubením na hranu stěny. Po ní na temeno.

FA: F. Kolář & Jiří Pechouš, 1972

Výstup vede zářezem, který začíná asi ve třetině výšky stěny. Varianty: A) Do zářezu (kruh) a přímo ve spádnici zářezu pod převis, přes něj poněkud zprava a mírně vlevo do zářezu (5). B) Asi 3 m vpravo od zářezu vzhůru do úrovně převisu v A) a odtud doleva do zářezu (5). Dále ze zářezu krátký traverz doprava na žebro. Po něm vzhůru na plošinku. Z té doleva do zářezu (plošina, kruh) a jím přes převis na plošinu v zářezu. Odtud buď přes další převis na hranu stěny (4+) nebo traverz doleva na hranu a po ní na temeno (3).

FA: Radovan Zapletal & Miroslav Trávníček, 1966

Zářezem v pilíři až na římsu (skoba). Dále buď A) pod velký převis nejdříve vpravo (knížka), přes něj obtížně na polici a jedním ze zářezů na temeno (6). Nebo B) traverz vlevo do Guána a jím na temeno (5-).

FA: František Mrvík & V. Buble, 1986

Vhloubením a výše po jeho levé straně do místa, kde se vhloubení strmě zvedá (skoba). Stěnkou vlevo (skoba) na plošinu. Krátkou spárou při levé straně vhloubení pod převis (soustava zabetonovaný kruh a 2 skoby), přes něj mírně vpravo na stupně. Po nich vlevo a stěnkou (skoba) na temeno (slaňovací kruh).

FA: Vítězslav Novák, Jiří Pechouš & Toman, 1973

Jako Huáno až pod výlezový kout, zde krátký travers vpravo, přes převísek a mělkým vhloubením (skoby) na temeno. Původně 5+ A2

Velkým koutem na plošinu na pilíři. Odtud doleva dolů na stupňovitou lávku, po ní asi 5 m dále doleva pod výrazný otevřený kout. Tím pod převis. Pod převisem doprava na plošinku pod dalším převisem, přes který na stupně. Z nich mírně vlevo na temeno.

FA: Radovan Zapletal & Miroslav Trávníček, 1966

Vhloubením vlevo od pilíře přímo na lávku.

Vlevo od původního nástupu. Pod převis a pod ním traverz vlevo za hranu. Vzhůru, poněkud doprava a plotnou na plošinu na pilíři.

FA: David Franěk & S. Martan, 1988

Z plošiny na pilíři 1,5 m doleva přes převis pod žlutou stěnku a tou přímo vzhůru, přes převis na římsu v úrovni stěnové knihy.

FA: P. Střelec, 1989

Od knihy podél spárky přímo přes převis.

FA: M. Slováček, 1990

Velký traverz – Velkou stolicí na plošinu (1. stanoviště). 3,5 m vpravo a vzhůru ke skobě, dále doprava až k převisům a ke dvěma skobám ve výklenku. Těsně pod převisem doprava (6) až na šikmou polici Tuňáka bez vajec (2. stanoviště), dále po polici ke skobě Zlatého tygra a šikmo vzhůru ke knížce Hořovické. Dále traverzem jako Zoologická zahrada až ke stromu za cestou Přes kočky (5. stanoviště). Libovolně na temeno nebo dále vpravo.

FA: P. Střelec & J. Zíka, 1989

Pilířkem do koutka, který ubíhá mírně vlevo vzhůru. Koutkem pod převis, který lezeme vlevo. Z plošiny nad převisem vhloubením pod převis proťatý spárou. Zde buď traverz vpravo pod převisem na jeho konec, vzhůru a zpět vlevo nad převis. Nebo přímo po skobách spárou přes převis. Dále přímo na temeno. Původně V A3

FA: Endrýs & Jiří Pechouš, 1972

FFA: Jan Tuháček, 1988

Přímo vzhůru pod krátký převislý kout. Jím vzhůru a nad ním stěnou doprava do jeskyně. Odtud traverz doprava pod vhloubení. Jím vzhůru a doleva na hranu. Buď po hraně nebo koutem vpravo na temeno. Původně V A2

FA: Endrýs & Jiří Pechouš, 1972

Nástup 5 m vpravo od originálního Tuňáka bez vajec přes převis a skobu ke kruhu a dále přes hodiny na polici ke štandu originálního Tuňáka Bez Vajec a jím dále na vrchol.

Cestou Tuňák bez vajec direkt na polici ke štandu cesty Tuňák bez vajec. Odtud přímo převisem přes kruh a dodaný kruh na vrchol.

FA: Lukáš Čermák & Jan Makovička, 2 Jul 2020

Cestou Tuňák Bez Vajec Direkt na polici ke štandu cesty Tuňák Bez Vajec. Odtud doprava za hranu k 1. kruhu. Od něj přímo (bez použití levé hrany) ke 2. kruhu. Dále přímo namáhavě převisem ke 3. kruhu a výše přes dodaný 4. kruh na vrchol.

FA: Lukáš Čermák & Jan Makovička, 2 Jul 2020

Přímo přes strop a stěnou bez hrany a chytů, co hrana tvoří, na římsu pod poslední kruh.

FA: Jan Makovička, 10 Mar 2021

Kouty doleva vzhůru na plošinu. Z ní doprava a hladkou plotnou na stupně. Po nich doleva do koutové spáry a tou pod převis. Přes něj vlevo do kouta a dále na temeno. Původně V A2

FA: Jiří Pechouš & Ivan Rigel, 1976

Cestou Zlatý tygr pod převis. Zde traverz doprava až na plošinu Zábavného koutku. Z ní dolů a doprava do vhloubení Dvou koček. Touto cestou na temeno.

FA: Jiří Pechouš & Ivan Rigel, 1976

Vzhůru a doleva na travnatou plošinu. Z té stěnou pod převis. Pod ním traverz doprava do kouta na žebro. Tím na římsu a po ní doprava asi 3 m. Vzhůru na další plošinu, z té asi 2 m vlevo do zářezu. Zářezem pod převis, zde doprava na hranu a po té na temeno.

FA: V. Wimmer, Radovan Zapletal & M. Laxa, 1965

Ze stanoviště pod převisem vlevo, přes převis (skoba), pod další převis (malé vklíněnce), do kouta a pod poslední převis. Jím vlevo na temeno.

FA: Pavel Ullrich & M. Pletánek, 1986

Původně V A3

Stěnkou pod převis. Jím vzhůru, pak 2 m doprava, pak opět vzhůru pod stěnku se spárou. Po ní do kouta a jím vlevo vzhůru do Hořovické. Původně V A3

FA: Doubrava & Jiří Pechouš, 1973

Mezi Šmelhausem a Cestou domů přes převis, výše stěnou na temeno. Původně jako Epitaf A4

FFA: Vladimír Sauli, 30 Mar 2013

Převislým koutem krajně těžce do zářezu a jím na temeno. Původně VI A4

FA: Jiří Pechouš & Ivan Rigel, 1976

Stěnkou tvořící pravou stranu koutku vzhůru. Doleva na hranu. Po ní vzhůru. Pod převisem traverz na pravou hranu koutu, vzhůru na levou hranu koutu. Po ní a koutem na balkon na pilíři Zábavného koutku. Traverz asi 3 m vlevo a přímo na temeno.

Středem pilíře pod převis. Přes něj a poněkud vlevo zářezem na plošinu. Odtud pilířem na další plošinu a Zábavným koutkem na temeno. Původně IV A0

FA: Aleš Macháň, Jiří Pechouš & Ivan Rigel, 1976

Vlevo od Zábavného koutku pilířkem pod převis. Přes převis a plotnou na balkon na pilíři. Dále poněkud vpravo přes dvě plotničky pod mírný převis a přes něj na temeno.

FA: M. Vitebský & Michal Mrvík, 1986

Výrazným koutem (skoba) pod převis, kolem kterého po levé straně kouta. Dále koutem až na úroveň balkonu na vrcholu pilíře. Traverz vlevo na něj. Dále šikmo doleva asi 2 m a přímo na temeno.

FA: Miroslav Trávníček & Radovan Zapletal, 1966

Hranou pod převis. Zde doprava na hladkou plotnu, po ní vpravo a zpět na hranu pod další převis. Pod ním doprava na širokou lavici. Z jejího levého okraje vzhůru a plotnou šikmo doleva do vhloubení v plotně. Jeho pravou stranou do výklenku vedle špičatého balvanu čnějícího ze stěny. Vysokým krokem na balvan a z něj přímo na temeno.

FA: Jiří Pechouš & Ivan Rigel, 1976

Vlevo od Dvou koček pod převis. Vpravo na hranku, po ní vzhůru na širokou polici. Po ní 3 m doleva pod převis. Převisem poněkud vpravo, vzhůru přes něj a znovu doleva pod plotnou. Tou až pod převis proťatý spárkou. Jí na temeno. Původně V A0

FA: Michal Mrvík & Tengler, 1987

Stěnkou do velkého výklenku. Z něho doleva do dalšího výklenku. Z něho poněkud doleva na širokou polici. Po ní na její levý okraj. Dále mírně vpravo pod převis a dále doprava do vhloubení. Jím vzhůru a doprava do kouta, kterým vzhůru na polici. Z té stěnou na další polici a přes malý převis na temeno.

FA: Jiří Pechouš & Ivan Rigel, 1976

Po stupních pod převis (skoba) a přes něj na římsu. Dále kolmou stěnou pod převis a mírně vpravo na polici. Z police vhloubením na temeno. Špatně jistitelné.

FA: František Mrvík & Michal Mrvík, 1987

Přes balvan na plošinku ve stěně. Odtud vzhůru a po dobře vrstvené plotně mírně doleva pod převis. 3 m doleva na pilířek a jím na temeno.

FA: Vladimír Pašek & Ivan Rigel, 1974

Vzhůru na lávku. Po ní 2 m doleva až k zářezu, tím vzhůru a doprava na plotny. Po jejich pravém okraji pod převis. Koutem vlevo od výrazného převislého balvanu na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Stěnkou na šikmou travnatou lávku. Přes balvan a levým zářezem pod převis. 2 m traverz pod vrcholovou stěnku a jí na temeno.

Drolivým zářezem pod hladký převislý balvan. Přes balvan na plošinku. Odtud doprava vzhůru na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Nástup z předskalí mírně doleva (skoby) do středu pilíře. Dále přes dvě bříška na polici a lehce na temeno.

FA: Michal Mrvík & František Mrvík, 1987

Kolem jeskyňky doleva a vzhůru do výklenku. Spárou na travnatou lávku. Krok doleva a vzhůru na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Nástup přes malé plotny pod členitý převis. Odtud doleva na balkon. Pak pravou stěnou kouta na hranu, tou vzhůru na dobře členěnou stěnku a jí přes malou střechu na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Na balkon a z něj od stromu vzhůru. Pak doleva kolem vhloubení na terasu a dále přímo na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Nástup ze širokého stupně pod stěnku. Tou do kouta a lámavým zářezem na temeno.

FA: Michal Mrvík & František Mrvík, 1987

Stěnou na plošinu. Doleva za pilíř, pak vzhůru přes bílé místo na terasu a dále přímo na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

autoři neznámí; popis chybí

Přímo vzhůru a doleva nevýrazným zářezem na terasu. Vhodně členěným terénem na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Nástup jako na Třináctou komnatu. Přímo vzhůru pod převis, doprava přes zrcadlo a na temeno.

FA: P. Wágner, 1988

Plotnami a stěnkami přes 5 skob na temeno.

FA: Jan Červenka, 1994

Výraznou spárou na plošinu a z té plotnou pod převislou koutovou spáru. Spárou až k rozlámanému místu. Odtud na levou hranu kouta a po ní na temeno.

FA: Radovan Zapletal & Karel Budín, 1964

Plotnou a koutem nad ní přímo na temeno.

FA: Jiří Pechouš & Ivan Rigel, 1976

Nástup vlevo od Jany, přes skobu vzhůru do "Strmé" a jí na temeno.

FA: F. Šilhán, 1988

Přes exponované plotny 2 m vzhůru. Pak doprava kolem převisu až na jeho úroveň. Pak přímo vzhůru pod výhodně členěnou kolmou stěnu. Po ní na lávku a z té doprava pod vrcholovou stěnku. Jí na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Doleva na plošinu. Z ní zářezem asi 2 m pod převis. Doleva na hranu plotny. Hranou zpět do zářezu a vzhůru přes převis. Po vrcholové stěnce na temeno.

FA: Radovan Zapletal, 1965

Zářezem zleva (nebo spárou zprava) na odštěpený balvan. Dále spárou na římsu ve vhloubení a přes vrcholovou stěnku na temeno.

FA: M. Jiránek, Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Nástup vpravo od výrazného kouta na hranu pilíře a po ní na plošinku. Dále koutem pod velký převis. Vlevo je v převisu zářez, jím na temeno.

FA: Zdeněk Vévoda, Jiří Voráček & Michal Mrvík, 1987

Výrazným koutem do místa, kde je vpravo vidět velká plošina. Doprava na plošinu. Odtud přímo vzhůru ke kazatelně, přes převis do zářezu a jím na temeno.

FA: Karel Budín & Radovan Zapletal, 1964

Vhloubením pilíře na balkon. Dále trhlinkou pod bříško a na ostří levé části pilíře. Pilířem na temeno.

FA: J. Hlávka, Tengler & Okrouhlý, 1987

Cestou Sokolí na plošinu. Traverz vpravo do spádnice dvou převisů. Mezi převisy vzhůru na temeno.

FA: Karel Budín, M. Jiránek & Radovan Zapletal, 1964

Sokolí na plošinu. Odtud doprava a Školní na temeno.

FA: Radovan Zapletal & M. Zapletalová, 1964

autoři neznámí; popis chybí

Koutem na lávku. Doprava okolo ostrého hrotu, kolem stromu a po výhodně členěné polici ze stěny na trávu. Doleva pod vrcholovou stěnku a na temeno.

FA: Radovan Zapletal & M. Zapletalová, 1964

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Share this

Activity

Check out what is happening in IV.masív.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文