Help

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Katedrální stěny

Climbing allowed 1.1.-31.12.

Ethic inherited from Pravý břeh

  1. Use of chalk is prohibited. Note that 95% of sport routes are climbed with chalk despite the rule.

  2. Certain crags are closed from 1.2. to 30.6. due to bird nesting. Check the access issues of each sub-area or map in the pictures.

  3. No hardware protection (friends, rocks, pitons). The gaps between the ring/bolts may only be filled with slings. UFOs (textile friends) are allowed.

  4. No changing of the rock surface.

  5. Climbing is only allowed on dry rock and during daylight.

  6. No Toprope if it may damage rock or fixed protection (=in theory allowed if there is a maillon or if you use own quickdraw as anchor point AND there is no rope friction with rock).

  7. Jumping (=přeskok, Sprung) is not allowed.

  8. First ascents must be approved first with the local CHS administrator and National Park.

Referred official document

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Vlevo v SZ stěně z balkonu spárou dále stěnou 7 BH ke slanění.

FA: Frank Meißner & Matthias Werner, 19 May 2019

Dangerous! Od 1.K cesty "Tržiště iluzí" přímo přes převis a stěnou podél hrany (2K) ke spáře. Tou do výklenku, šikmo vlevo na hranu a tou na vrchol.

Set by Jan Paul & Vladislav Nehasil, 2004

Dangerous! V blízkosti levé údolní hrany stěnou a sokolíkem k 1.K. Stěnou pod převis, traverz asi 4m vpravo, přes převis a mírně vlevo ke 2.K. Stěnou do římsy a traverz vpravo ke 3.K. Stěnou (4.K) a spárami na vrchol.

Set by Richard Litochleb & P.Laštovička jun., 1989

Dangerous! Od 4.K cesty "Tržiště iluzí" šikmo doprava ke K a stěnou (BH) přímo na vrchol.

Set by Peter Kohbach & Tino Kohbach, 1994

Nástup jako "Schůzka s ďáblem" a vlevo stěnou (4BH) přímo přes převis ke 2.K "Tržiště iluzí". Vzhůru (3BH), nakonec vlevo spárou cesty "Výprodej snů" na římsu ke slaňovacímu BH. AF VIIIb, RP VIIIc

Set by Konrad Schlenkrich & Stefan Hille, 5 Aug 2012

Vlevo od "Cesta přes skobičku na obraz" koutem a širokou spárou ke K. Dále ruční spárou do jeskyně (stanoviště). Vpravo přes převis a vzhůru ke 2.K a 3.K, šikmo vlevo a stěnou ke 4.K. Stěnou do římsy, přes převis do spáry a tou na vrchol.

Set by Miroslav Michlík & Michal Nagy, 1985

Stěnou přes 3K do police. Stěnou přímo přes 3K ke 4.K cesty "Schůzka s ďáblem". Tou na vrchol. AF VIIIa, RP VIIIb.

Set by Tino Kohbach & P.Kohbach, 1994

Vlevo od hrany cesty "Morituri te salutant" stěnou přes 7 bh k 3. kruhu od cesty "Schůzka s ďáblem" a pak přímo dále přes 6bh ke slaňovacímu bh. AF VIIIa, RP VIIIb

Set by Jens Manka & Chris-Jan Stiller, 20 Apr 2016

Dangerous! V levé části stěny po vystouplé hraně na balkón a vpravo ke K. Šikmo doleva na hranu a po ní ke 2.K. Traverz doprava do komína a jeho levou stěnou do římsy, tou doleva na plošinu na hraně. Hranou přes převis a dále stěnou na vrchol.

Set by Miroslav Mikyška & P.Petrle, 1982

Vpravo od cesty "Morituri de salutant" koutem a komínem ke K této cesty. Dále komínem a spárou do jeskyně (stanoviště). Převislou spárou a rozpěrným komínem nad převis a komínem na vrchol.

Set by Miroslav Michlík, P.Laštovička & L.Černý, 1984

Vpravo od cesty "Roznožka" spárou a stěnou přes 6BH ke K. Stěnou přes 5BH pod převis a cestou "Mořský vlk" přes 2K ke slaňovacímu BH.. 9 BH = dBH

Set by Pavel Černý & Richard Litochleb, 2004

Stěnou vpravo od cesty "Plnou parou vpřed" přes 2 BH k 1.K. Přes převis a stěnou přes 4BH ke 2.K. Stěnou ke 3.K a zprava na polici. Traverz vlevo ke 4.K. Přes převis a stěnou (2K) ke slaňovacímu BH.

Set by Jan Paul u.Vladimír Pešek u.Tomáš Hovorka & D.Peterka, 1997

Od 2.K vlevo do trhliny, tou na konec a stěnou (2BH) mírně vlevo ke 4.K cesty "Mořský vlk".

Set by Jan Paul u.Vladimír Pešek, T.Hovorka & D.Peterka, 1997

Nástup stejně jako cesta "Tatranský pozdrav". 30m lehkým terénem mírně vlevo na balkónek (stanoviště). Vlevo spárou na její konec a stěnou ke K. Stěnou, později spárou a komínem na vrchol.

Set by Zdeněk Weingartl & Pavel Weingartl, 1982

Nástup velkým koutem v pravé části stěny. Koutem pod převis, komínem a spárou nad něj. Dále stěnou šikmo vpravo do rozpěrného komína a tím na vrchol.

Set by Miroslav Michlík & P.Laštovička, 1984

Od prvního kruhu cesty "Up in the Air" vlevo podél trhlin ke hraně pilíře 2 kruhy a stěnou k 3 kruhu středem pilíře přes 2 kruhy na polici k 6 kruhu cesty ("Up in the Air") a dále ke slanáku.

Set by Vladislav Nehasil & Jan Paul, 2012

Vpravo v JZ stěně nevýraznými trhlinami ke K. Přímo, později mírně vpravo zahnutou hranou přes 3K na polici. Trhlinou a převislou stěnou přes 2K na římsu ke slaňovacímu BH.

Set by Jörg Andreas & Felix Neumärker, Sep 2012

Dangerous! Spárou (hodiny) na její konec ke K. Stěnou do trhlin, těmi do velké římsy a stěnou n.v.

Set by Stanislav Lukavský & Vladimír Sojka, 1992

Vlevo od "Teta Hela" stěnou (křižujeme spáru) přes 7BH ke slaňáku.

Set by Chris-Jan Stiller & Sebastian Thiele, 6 Apr 2014

Nástup vlevo cesty "Varianty Teta Hela" přímo za velkým bukem se zarostlým kamenem přes 2 kruhy a BH ke 3.kruhu v bílé, převislé stěně, dále přímo stěnou přes 4BH, dále vlevo k prstové spáře a to přes 2Bh na její konec a dále mírně vpravo (BH) ke slanění.

FA: Filip Hebelka, Václav Šatava & Miroslav Sameš, 25 Oct

Dangerous! Stěnou ve spádnici spáry ke K a dále na vrchol.

Set by Miroslav Mikyška & J.Mach, 1984

Asi 6 m nalevo od cesty "Teta Hela" z balkonu (od suchého pahýlu) stěnou mírně vlevo, později vzhůru přes 6 BH. Doprava k 7. BH, vlevo při hraně na římsu a ke slaňovacímu BH. Doprava a jako "Teta Hela" zářezem na temeno.

Set by Tomáš Sobotka u. Jiří Chocholoušek u. Martin Klonfar & R.Hes, 8 Nov 2015

Dangerous! Nástup doleva ubíhající trhlinou (za velkým bukem) ke spáře (K). Spárou n.v.

Set by Miroslav Mikyška, P.Petrle, J.Zubač & Z.Bařtipán, 1984

Asi 3m od pravé údolní hrany přes 9 kruhů stěnou, pak zprava na v.

Set by Pavel Jiráček & Filip Pavelka, 1 Apr 2012

Pravou hranou Admirála přes 7K n.v.. 1.K = dK

Set 2008

Od pravé údolní hrany vpravo stěnou přes 6 kruhů ke slanáku.

Set by Jens Manka & Thomas Küntscher, 26 Jun 2011

Jižní stěnou přes 8BH ke slaňovacímu BH.

Set by Richard Litochleb u.Petr Laštovička jun. u. Radim Antoš, 2009

V J stěně vpr. od c. "Solární panel" přes 6 BH

Set by Richard Litochleb, Petr Laštovička & R Štrunc, 2010

Společně s cestou "Panelstory" ke 2. BH. Nad ním stěnou šikmo vpravo ke 3. BH a přímo vzhůru přes 4. BH, římsu a 5. BH, nakonec vlevo ke slanění. (Dolní část též koutkem a pak vlevo k 1. vlastnímu BH.)

Set by Jiří Chocholoušek & Robert Hes, 15 Feb 2017

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Admirál.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文