Help

Access: State of emergency (lockdown) - from March 1st till May 11th (?) (extended)

 1. Ban on movement between districts.

 2. Maximum 2 persons in public places (or more if they are members of one household).

 3. Indoor climbing gyms are closed.

 4. Restrictions on the entry of foreigners.

Source: Ministry of the interior of the Czech republic - Coronavirus Information of Mol

See warning details and discuss

Created 5 weeks ago - Edited 11 days ago

Seasonality

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Access issues inherited from Katedrální stěny

Climbing allowed 1.1.-31.12.

Ethic inherited from Pravý břeh

 1. Use of chalk is prohibited. Note that 95% of sport routes are climbed with chalk despite the rule.

 2. Certain crags are closed from 1.2. to 30.6. due to bird nesting. Check the access issues of each sub-area or map in the pictures.

 3. No hardware protection (friends, rocks, pitons). The gaps between the ring/bolts may only be filled with slings. UFOs (textile friends) are allowed.

 4. No changing of the rock surface.

 5. Climbing is only allowed on dry rock and during daylight.

 6. No Toprope if it may damage rock or fixed protection (=in theory allowed if there is a maillon or if you use own quickdraw as anchor point AND there is no rope friction with rock).

 7. Jumping (=přeskok, Sprung) is not allowed.

 8. First ascents must be approved first with the local CHS administrator and National Park.

Referred official document

Routes

Add route(s) Add topo Reorder Bulk edit Convert grades
Grade Route

Spárou vlevo od cesty "Malá ryba" na vrchol.

FA: Stanislav Lukavský, E. Skaláková & A.Skalák, 1998

Těsně vpravo od rokle mezi Kormidelníkem a Katedrálou stěnou podél hrany k sokolíku a tím k 1.K. Stěnou a sokolíkem dál pod převis a doleva ke 2.K. Stěnou vzhůru ke 3.K, zprava na římsu, pak stěnkou a spárou na vrchol.

FA: Miroslav Michlík, P.Laštovička & E. Michlíková, 1988

Nástup vpravo od cesty "Malá ryba" podél tupé hrany přes 2BH do stěny a tou přímo přes dalších 6BH pod převis, zde mírně vpravo na hranu a ke slaňovacímu BH cesty "Nachové plachty".

FA: Filip Hebelka, Miroslav Sameš & F. Rys, 12 Aug 2014

Vlevo od cesty "Nachové plachty" koutem k 5.BH cesty "Nachové plachty" a tou na vrchol.

FA: Lukáš Čermák & P. Rýva, 2004

V levé části stěny podél tupé hrany přes 4BH a stěnou přes 2BH ke 3.K cesty "Malá ryba". Přímo do římsy a přes 7.BH podél hrany ke slaňovacímu BH.

FA: Pavel Rýva & P. Livonec, 2004

Spárou na balkónek k velkému bloku (stanoviště). Koutem pod převis a vlevo ke K. Stěnou přímo, později vlevo a mělkým, doprava ubíhajícím koutem na vrchol.

FA: Miroslav Michlík & J.Strauss, 1985

Vlevo od cesty "Důchodce v zahradě" nevýraznou hranou (K), výše stěnou přes 3K ke K cesty "Lodní zvon". Od něj vlevo stěnou přímo do police a vpravo spárou na vrchol. Varianta: od posledního kruhu přímo a konec ve velké liště pod břízami (VIIIb)

FA: V.Nehasil & D.Nehasil, 1999

Vlevo od cesty "Lodní zvon" Stěnou na pilíř a hranou (K) na balkón (2.K). Krátce přímo, potom vlevo stěnou (3K) až k převisu dále ke kruhu cesty "Lodní zvon".

FA: Peter Kohbach, D. Oswald, D. Meger, H. Skopec, E. Klingner & R. Nestler, 2007

Vlevo od "Severní spára" zarostlým koutem na blok. Šikmo doleva kruh a stěnou pod převis. Doleva ke 2.kruhu a šikmo vpravo na vrchol.

FA: P.Laštovička & P.Černý, 1989

Dangerous! V levé části S stěny spárou na konec (dobírání) a vlevo koutem na vrchol.

FA: Milan Krauskopf, R.Bohman & F.Hochwalder, 1988

Vlevo v S stěně přes 5BH a doprava do trhliny cesty "Genesis". Tou krátce vzhůru a zpět doleva k 6.BH. Stěnou (7.BH) do trhliny (8.BH). Tou a doprava na polici. Stěnou přes BH ke slaňovacímu BH.

FA: Petr Laštovička ml. a Richard Litochleb, 2003

Od 5BH přímo k 6.BH a od slaňovacího BH dále stěnou ke 2.slaňovacímu BH.

Dangerous! S stěnou k 1.K. Trhlinou a stěnou přes 2.K do římsy a vpravo tupou hranou do další římsy. Traverz doprava ke 3.K cesty "Železná opona" a tou na vrchol.

FA: Milan Krauskopf & P.Laštovička, 1988

Od 3.K "Honzíkova cesta“ dále stěnou přes 6BH ke slaňovacímu K. AF VIIIb, RP VIIIc

FA: M.Burda & R.Sedliský, 2001

Při pravé S hraně přes 3K do kouta cesty "Muž přes palubu" a doprava ke 4.K. Stěnou přes 4K ke 3.K cesty "Železná opona" a tou na vrchol. AF IXb, RP IXc

FA: J.Kareš & J.Švihnos, 1999

Od 2.kruhu "Honzíkova cesta" na hranu a tou přes 6BH na vrchol.

FA: M.Červenka a O.Beneš a T.Sobotka, 2009

Dangerous! Výrazným koutem v S stěně přes K ke 3.K cesty "Železná opona" a tou na vrchol.

Od 1. bh cesty "Koma" doleva přes hodiny a dále středem údolní stěny přes další 5 bh do Horní varianty Železné opony.

FA: Ondřej Beneš, 22 Oct 2015

Jako "Železná opona, dolní varianta" přes K, levou trhlinou k BH a stěnou pod převis ke K. Hranou a výše stěnou přes 3BH ke 2.K "Železná opona". AF Xa, RP Xc

FA: Ondřej Beneš a Tomáš Sobotka, 2004

Od K cesty "Koma" pravou stěnou přes 3 bh k 2.k cesty "Železná opona". Libovolně n.v.

FA: Thomas Küntscher, 4 Oct 2015

Trhlinou ve středu stěny přes kruh k 1.K "Železná opona" a tou na vrchol.

FA: Jindřich Hudeček & M. Michlík, 1981

Od nástupu "Dolní varianta" stěnou (3BH) ke hraně cesty "Železná opony". Dále přímo trhlinou a hranou přes 2BH k převisu. Doleva přes něj (2BH) a přes 3BH na tření ke slaňáku. AF VIIIc, RP IXa.

FA: Chris-Jan Stiller & Robert Hohlfeld, 15 Sep 2012

Nástup z předskalí, spárou na plošinu pod JZ hranou. Podél hrany k 1.K a spárou, sokolíkem a vlevo stěnou na hranu ke 2.K. Traverz vlevo na SZ hranu, tou 6m vzhůru na plošinku (3.K). Koutem na lávku v S stěně, k vrcholové knize a vpravo po hraně na vrchol.

FA: Miroslav Michlík, M.Poupa & Dana Křížová, 1981

Od 2.K stěnou přímo vzhůru ke 3.K, pak doprava na hranu ke 4.K a podél hrany na vrchol.

FA: Milan Krauskopf & R. Kekrt, 1987

Nástup položeným koutem vpravo od "Železná opona" a tím na balkón. Z něj stěnou a žebrem pres 4BH k 5.BH. Zde lehce zprava po hrance a stěnkou přes 6.BH do žlábku. Jím na konec, traverz vpravo a dále stěnou (4BH) na vrchol.

FA: Richard Litochleb, R. Antoš, A. Pekař & J. Hudeček, 2008

u 5.bh přímo

Koutem na lávku, komínem na terasu a širokým komínem kolem vklíněného bloku do jeskyně pod převisem. Spárou vpravo do kouta a jím na vrchol.

FA: 1984

Z balkónu Labské pláže JZ stěnou přes 3 kruhy k převisu s vklíněným blokem. Přes převis ke 4. kruhu a stěnou přímo (hrot, 5. kruh a hodiny) ke slanění.

FA: Robert Hes & Vladislav Nehasil, 11 Mar 2018

Did you know?

Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.

Activity

Check out what is happening in Kormidelník.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 中文